Πεμ17102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 19η/12-07-2012 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Tην 12-07-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 03-07-2012 συνεδριάσεως.

1.Έγκριση του Πρακτικού 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».

2.Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δημοσιότητα του έργου του Προγράμματος MED2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύμιο ICS», προϋπολογισμού € 47.200,00 με ΦΠΑ.

3.Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

4.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα» αναδόχου εταιρείας «Δημήτριος Χρήστου και ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2012.

5.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.Δ. Λιάπη Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2012.

6.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τμήμα διέλευσης του οικισμού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, μέχρι την 31-10-2012.

7.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισμού 40.000,00 €με ΦΠΑ.

8.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», προϋπολογισμού 116.395,00 €με ΦΠΑ.

9.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», προϋπολογισμού 150.000,00 €με ΦΠΑ.

10.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

11.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και οδικής σήμανσης σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 245.000,00 €με ΦΠΑ.

12.Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Χρήστου Κώτση, σπουδαστή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

13.Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του εορτασμού «Μνήμη Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», την 20-07-2012 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.

14.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδήλωσης του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών.

15.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

16.Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

17.Παροχή εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΟΑΕΔ (πρώην Οργανισμός Εργατικής Εστίας) της Άρτας, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών διατροφής για την περίοδο 2012-2013, με δικές του διαδικασίες.

18.Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθμ. 80/29-3-2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω έφεσης.

19.Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών», προϋπολογισμού € 8.173.350,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377).

20.Απόφαση επί της από 05-06-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-Παραμυθιάς», κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

21.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

22.Παροχή εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΟΑΕΔ (πρώην Οργανισμός Εργατικής Εστίας) της Ηγουμενίτσας, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών διατροφής για την περίοδο 2012-2013, με δικές του διαδικασίες.

23.Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

24.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-06-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τμήματος Αρχάγγελος – Κόμβος Καμαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και Τμήματος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

25.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-07-2012 ανοιχτήςδημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Συντήρηση - διαγράμμιση τμήματος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια Δ.Δ. Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση επαναδημοπράτησής του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

26.Απόφαση επί της από 02-07-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.Δ.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-06-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας«Επέκταση ηλεκτροφωτισμού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ, και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

27.Έγκριση του αριθμ. Ι/05-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια εντομοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νομό Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

28.Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις και έγκριση των σχετικών δαπανών.

29.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-06-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ.

30.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-06-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.

31.Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασμοί αρδευτικού έργου Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγρόκτημα Ξηρολόφου)» αναδόχου μελετητή Κωνσταντίνου Κοτσώνη.

32.Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασμοί αρδευτικού έργου Ρίζιανης - Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου μελετητή Γεωργίου Θεοδώρου.