Δευ21102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσης της 7/18-7-2012 έκτακτης Συνερίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Συνεδρίασε σήμερα 18/7/2012 έκτακτα η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και  απόφασισε για το εξής μοναδικό θέμα που συζητήθηκε:

 Πρακτικό αριθμ. 7/18-7-2012

Αριθμός Απόφασης – Θέμα

 

59. Ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για το έργο με τίτλο «Interactive Digital Services for Promotion of     Natural Heritage and Sustainable Hunting - THIROPEDIA» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου I1.31.18. συνολικού προϋπολογισμού 472.200,00€