Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 11ης /24-10-2012 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης /17-10-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 43 έως 52 έτους 2012:    

Θέμα 1ο : Επικύρωση των αποφάσεων - Πρακτικών των 9ης/10-9-2012 και 10ης/21-9-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο : Σχετικά με Προγραμματικές Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Περίληψη απόφασης:

- Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει για τρία χρόνια τη συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων (ΠΕΑΚΙ).

(αριθμ. απόφασης: 11/43/24-10-2012 )                                                                                                                                                                              

Θέμα 3ο : Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2012.

Περίληψη απόφασης:

Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 4η  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2012.

(αριθμ. απόφασης: 11/44/24-10-2012 )                                                                                                                                                                          

Θέμα 4ο : Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2012

Περίληψη απόφασης:

Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2012

(αριθμ. απόφασης: 11/45/24-10-2012 )                                                                                                                                                           

Θέμα 5ο : Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων 2012

Περίληψη απόφασης:

Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τροποποίηση στα Περιφερειακά Προγράμματα του έτους 2012

(αριθμ. απόφασης: 11/46/24-10-2012 )                                                                                                                                                                         

Θέμα 6ο : Ενέκρινε τη συμμετοχή των Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας στο πρόγραμμα LEADER.

Περίληψη απόφασης:

Ενέκρινε, ομόφωνα, τη συμμετοχή των Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας στο πρόγραμμα LEADER.

(αριθμ. απόφασης: 11/47/24-10-2012 )                                   

Θέμα 7ο : Αποδοχή αιτήματος δικαιούχων αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών τους για την κατασκευή του έργου ΄΄Αρδευτικό Έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας –Β΄Φάση΄΄, για καταβολή της κατά μειωμένο ποσοστό από τα ποσά που κρίθηκαν δικαστικώς.

Περίληψη απόφασης:

Έκανε, ομόφωνα, αποδεκτό το αίτημα δικαιούχων αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών τους για την κατασκευή του έργου ΄΄Αρδευτικό Έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας –Β΄Φάση΄΄, για καταβολή της κατά μειωμένο ποσοστό από τα ποσά που κρίθηκαν δικαστικώς.

(αριθμ. απόφασης: 11/48/24-10-2012 )                                                                                                                                                                           

Θέμα 8ο : Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του Έργου «Βελτίωση της επαρχιακής οδού 1α από τον κόμβο Αμφιθέας –Αγ. Μαρίνα- Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κοζάνης» στη Δημοτική Ενότητα Περάματος , του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

Περίληψη απόφασης: Κήρυξε, ομόφωνα, την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του Έργου «Βελτίωση της επαρχιακής οδού 1α από τον κόμβο Αμφιθέας –Αγ. Μαρίνα- Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κοζάνης» στη Δημοτική Ενότητα Περάματος , του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων                                                    

(αριθμ. απόφασης: 11/49/24-10-2012 )

Θέμα 9ο : Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του Έργου «Βελτίωση –τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος –Γραμμένο –Βαγενήτι-Πολύλοφος-Λύγγος)» στο Δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων                                                                                                         

Περίληψη απόφασης

Κήρυξε, ομόφωνα, την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του Έργου «Βελτίωση –τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος –Γραμμένο –Βαγενήτι-Πολύλοφος-Λύγγος)» στο Δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων

(αριθμ. απόφασης: 11/50/24-10-2012 )

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Έκδοση ψηφίσματος στήριξης των  δίκαιων αιτημάτων του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Περίληψη απόφασης

Αποφάσισε, ομόφωνα, την έκδοση ψηφίσματος στήριξης των αιτημάτων του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και την προώθησή τους – μέσω της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος – στην Κυβέρνηση.

(αριθμ. απόφασης: 11/51/24-10-2012 )

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Περιφερειακού Συμβουλίου για εκκίνηση διαδικασιών επίταξης ιδιοκτησιών υπό απαλλοτρίωση.

Περίληψη απόφασης

Αποφάσισε, ομόφωνα, την υποβολή, στην αρμόδια Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων (Δ12) του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.ΓΓΔΕ, αιτήματος για εκκίνηση διαδικασιών επίταξης ιδιοκτησιών υπό απαλλοτρίωση, για τα έργα:

α) «Βελτίωση της επαρχιακής οδού 1α από τον κόμβο Αμφιθέας-Αγ. Μαρίνα-Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης" στη Δημοτική Ενότητα Περάματος, του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

β) «Βελτίωση –τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας –Ζωοδόχος –Γραμμένο –Βαγενήτι-Πολύλοφος-Λύγγος)» στο Δήμο Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων.

γ) : «Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσα μέχρι παράκαμψη)»

(αριθμ. απόφασης: 11/52/24-10-2012 )

 

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site

της Περιφέρειας Ηπείρου :

http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Επιτροπές/Περιφερειακό Συμβούλιο

 

 

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.                                         

 

               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ