Τετ24072019

Ενημέρωση:Τρι, 23 Ιουλ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 4ης/13-03-2013 ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου


Σας καλούμε, στις 13 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην ΕΙΔΙΚΗ (άρθρο 185 του Ν. 3852/2010) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»