Κυρ25082019

Ενημέρωση:Παρ, 23 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II LA BOTTEGA II

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II

LABOTTEGAII

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013

Άξονας Προτεραιότητας: 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής

Συγκεκριμένος Στόχος: 3.1.Προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους

Κριτήριο Αξιολόγησης: Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία

HH/MM/EEEE

Ημέρα

εβδομάδας

Ώρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΥΡΡΟΥ 1,45221,ΙΩΑΝΝΙΝΑ

15/4/2013

Δευτέρα

11:00

3ος ΌΡΟΦΟΣ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 12.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Χρονική διάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη λήξη του έργου.

Σχετικό έγγραφο:

Αναλυτική προκήρυξη: Λήψη αρχείου