Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 6ης/22-4-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Σας  καλούμε στις   22  Απριλίου   έτους  2013,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00, στην  ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Επικαιροποίηση της αριθμ. 10/30/25-5-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

        (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Άρτας) (εξ αναβολής)

2.        Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

         (εισήγηση: ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΤΑΞΙΣ») (εξ αναβολής)

3.      Τροποποίηση της αριθμ. 14/61/20-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  όσον αφορά στη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.

        (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.  Πρέβεζας) (εξ αναβολής)

4.      Συμπλήρωση της αριθμ. 11/43/24-10-2012 απόφασης του  Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  σχετικά με  Προγραμματικές  Συμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

          (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας) (εξ αναβολής)

5. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα της Περιφέρειας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής    τηλεφωνίας

      (εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης) (εξ αναβολής)

6. Άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών των Π.Ε. για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών τους.

(εισήγηση: οι αντίστοιχες Δ/νσεις Δ/κού –Οικ/κού)

7. Η απλήρωτη εργασία και οι απολύσεις των εργαζομένων

     (εισήγηση: οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου» και «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»)

8. Η ΄΄ΔΩΔΩΝΗ ΄΄ και συνολικά η αγροτική παραγωγή.

    ( εισήγηση: η παράταξη « Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»)

9. Εκμίσθωση ακινήτων για κτηνοτροφική εκμετάλλευση - Υπόμνημα κτηνοτρόφων κοινότητας Σουλίου - Δήμου Σουλίου .

    (εισήγηση: η παράταξη «Ήπειρος – Τόπος να Ζεις» )

10. Η υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

    (εισήγηση: οι παρατάξεις «Ήπειρος – Τόπος να Ζεις» και «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»)

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ