Κυρ22092019

Ενημέρωση:Παρ, 20 Σεπ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 8ης/26-6-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Ο.Ε.)

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Ορθή Επανάληψη

                                                                ===============

Σας  καλούμε στις είκοσι έξι (26)  Ιουνίου  έτους  2013,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  15.00, στην  ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 7ης /30-5-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Διαμόρφωση προτάσεων για τον τρόπο κατανομής ανταποδοτικού τέλους στην Περιφέρεια Ηπείρου, από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων .

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων )

3) Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013

    ( εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

4) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2013.

 (εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

5) Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2013

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

6) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Ηλία Νταλαγιάννη, για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με  δημοπρασία,  εμβαδού 135.520,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)

7) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κας Μαρίας Ρουμελιώτη, για παραχώρηση χρήσης δύο  ακινήτων με  δημοπρασία,  εμβαδού 102.000,00 τ.μ. και 119.958,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας )

8) Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ.  Αριστοτέλη Παπαδιώτη , για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με  δημοπρασία,  εμβαδού 122.381,00 τ.μ. στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)

9) Λήψη απόφασης επί αιτήματος  μείωσης μισθωμάτων γιβαριών   περιοχής Κόπραινας &  Νεοχωρίου  της Π.Ε. Άρτας.

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου)

10) Σχετικά με  την επιδείνωση της κατάστασης λειτουργίας όλων  των νοσοκομείων  της Ηπείρου  - προτάσεις για βιώσιμες και εφικτές λύσεις.

(εισήγηση: η παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ -ΤΟΠΟΣ να ΖΕΙΣ)

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

                      

                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ