Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Δελτίου Τύπου 8ης/26-6-2013 συνεδρίασης Π.Σ.

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο,  στη συνεδρίασή του,  που πραγματοποιήθηκε  στις 26-6-2013  και ώρα 15.00:

·  Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την πρόταση για τον τρόπο κατανομής του περιφερειακού φόρου από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων  στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως την εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη.

· Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη 2η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013 καθώς και  την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2013, όπως υποβλήθησαν για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

· Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την  τροποποίηση Περιφερειακού Προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2013 για την  Π.Ε. Πρέβεζας.

· Γνωμοδότησε  θετικά, κατά πλειοψηφία, επί τριών αιτημάτων παραχώρησης χρήσης ακινήτων  με  δημοπρασία στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα – Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παρ. 1α του  Ν. 4061/2012, για γεωργική χρήση.

·   Αποφάσισε ομόφωνα, για τη μείωση  κατά 50% των μισθωμάτων γιβαριών  στην  περιοχή Κόπραινας &  Νεοχωρίου  της Π.Ε. Άρτας καθώς και για τη μείωση κατά 50% του ποσοστού  κατάθεσης επί της αξίας της αλιευτικής παραγωγής στο λογαριασμό Βελτιωτικών Έργων, στους  αλιευτικούς συνεταιρισμούς Άρτας,  που αιτήθηκαν σχετικά.

· Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την άμεση παρέμβασή του προς τα αρμόδια Υπουργεία με συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να  αντιμετωπιστούν τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υγειονομικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου .

                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.

                                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ