Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 12ης/4-12-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                    ===============

Σας  καλούμε στις 4 Δεκεμβρίου  έτους  2013,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15 .00, στην  ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 11ης/30-10-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Έγκριση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 στο πλαίσιο έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3) Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013

(εισήγηση: η Δ/νση) Οικονομικού)

4) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. ΄΄Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α΄ 82)΄΄, όσον αφορά στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου)

(εξ΄ αναβολής )

5) Τροποποίηση της αριθμ. 11/47/24-10-2012 (Ο.Ε.) απόφασης Π.Σ. , ως προς τις δράσεις του προγράμματος  Leader.

(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης –Εμπορίου & Τουρισμού)

6) Το μέλλον του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι διαθεσιμότητες των διοικητικών του υπαλλήλων.

(εισήγηση: η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο  για την Ήπειρο»)

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.        

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ