Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 12ης /4-12-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΙΩΑΝΝΙΝΑ   5/12/2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: οικ.  121023 / 4671

ΗΠΕΙΡΟΥ                         

===========================                                           

Τηλέφωνο: 2651027890,87203

Εmail: periferiako.symvoulio@php.gov.gr

FAX: 26510- 70472

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης /4-12-2013  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                                                                 ======================================

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης  73  έως  και 76 έτους 2013:   

 

Θέμα 1ο : Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 11ης /30-10-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                                                                                       Ομόφωνη επικύρωση

Σημείωση: Οι παρατάξεις της μειοψηφίας επικύρωσαν το 11/30-10-2013 πρακτικό, ως προς το μέρος της συνεδρίασης στο οποίο ήταν παρούσες.

Θέμα 2ο : Έγκριση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 στο πλαίσιο έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 στο πλαίσιο έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην εισήγηση πίνακα .

(αριθμ. απόφασης: 12/73/4-12-2013)

Θέμα 3ο : Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την 4η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013 με την προσθήκη κωδικού για τις ανάγκες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

 (αριθμ. απόφασης: 12/ 74/4-12-2013)

Θέμα 4ο : Μερική τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 απόφασης Π.Σ. ΄΄Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α΄ 82)΄΄, όσον αφορά στην Π.Ε. Θεσπρωτίας (εξ αναβολής)

Αναβλήθηκε η επί του θέματος συζήτηση, ύστερα από αίτημα του Δημάρχου Φιλιατών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε επόμενη συνεδρίαση και η αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών, που συνεδρίαζε ταυτόχρονα.

                                                                                                                                                      (δεν εκδόθηκε απόφαση)

Θέμα 5ο : Τροποποίηση της αριθμ. 11/47/24-10-2012 (Ο.Ε.) απόφασης Π.Σ. , ως προς τις δράσεις του προγράμματος  Leader.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την τροποποίηση της αριθμ. 11/47/24-10-2012 (Ο.Ε.) απόφασης Π.Σ. με θέμα ΄΄ Έγκριση συμμετοχής των Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας στο πρόγραμμα LEADER΄΄, ως προς τις προτάσεις της δράσης L313-4 του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο «Δράσεις προβολής για τις περιφερειακές ενότητες Άρτας και Πρέβεζας.

(αριθμ. απόφασης: 12/75/4-12-2013 )

Θέμα 6ο : Το μέλλον του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι διαθεσιμότητες των διοικητικών του υπαλλήλων.

Περίληψη απόφασης:    Το Π. Σ.,  υιοθετώντας κατά πλειοψηφία την πρόταση του Περιφερειάρχη:  

1ον: Αναγνωρίζει ότι το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που από  την ίδρυσή του συνδέεται με το κοινωνικό, πολιτιστικό και επιστημονικό γίγνεσθαι της Ηπείρου  και συντελεί στην ανάπτυξη της περιοχής, αντιμετωπίζει προβλήματα  που απασχολούν το σύνολο της Ηπειρωτικής κοινωνίας

2ον: Δηλώνει ότι τάσσεται  σαφέστατα και κατηγορηματικά υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου, με τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να διορθωθούν  «κακώς κείμενα» που σήμερα υπάρχουν.

3ον : Θεωρεί ότι τα Πανεπιστήμια δεν πρέπει για κανένα λόγο να μένουν κλειστά και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναζητηθεί τρόπος συνεργασίας για να ανοίξουν άμεσα και να αμβλυνθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και επιβαρύνουν τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

4ον: Εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε απόλυση εργαζομένου, ζητά τη διασφάλιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και την ενίσχυση του προσωπικού του.

5ον: Για την αντιμετώπιση του προβλήματος σίτισης- στέγασης των φοιτητών στην Φοιτητική Εστία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ιωαννίνων, να ζητήσουν από τη διοίκηση του Ιδρύματος την προώθηση διαδικασιών μίσθωσης κατάλληλων χώρων στην πόλη των Ιωαννίνων για τη στέγαση φοιτητών.

 (αριθμ. απόφασης: 12/76/4-12-2013)

 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.                                                   

               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

 

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ.

αναρτώνται στο siteτης Περιφέρειας Ηπείρου :

www.php.gov.gr/Αποφάσεις Επιτροπών/Περιφερειακό Συμβούλιο