Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 35ης/04-12-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 04-12-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-11-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 35/04-12-2013
Αρ. Απόφασης / Θέμα
1558. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση τμήματος του δικτύου της ΔΕΗ του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος – Λύγγος)», που αφορά στο Α΄ τμήμα, από Αγ. Αναργύρους έως Πολύλοφο.

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη