Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 37η/20-12-2013 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 συνεδρίιάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 11-12-2013 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση του από 11-12-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματά της είτε όχι, για το έτος 2014.
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 7.500,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βιντεοκαμερών και συντήρηση αυτών στους ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ», προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ.
5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματά της είτε όχι, για το έτος 2014.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεμελίωσής του, στο Δ.Δ. Πλατανίων (Τσεριτσιάνων) Δήμου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2014.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση Περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, μέχρι την 31-08-2014.
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μακρίνου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι-Αετομηλίτσας» αναδόχου Φώτου Δημόκριτου, μέχρι την 31-08-2014.
10. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου Κ/Ξ «Σταύρου Ν. – Γιαννάκος Μ. Ο.Ε.» – Ντάφλης Γεώργιος, μέχρι την 30-06-2014.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», μέχρι την 30-06-2014.
12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί – Κηπίνα», αναδόχου R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.
14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενήτι - Φλαμπουράρι», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδη Κουμπή & ΣΙΑ Ε.Ε.».
15. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι».
16. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου, Τζουμέρκων και Μετσόβου, και Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Άρτας), που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 116596/4573/25-11-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 34/1557/29-11-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
17. Έγκριση του από 12-12-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Αποκατάσταση γηροκομείου Κόνιτσας – προμήθεια κουφωμάτων και τζαμιών ενεργειακού τύπου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
18. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-11-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων τοπικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2014.
19. Συγκρότηση και ορισμός των μελών: α) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014 και β) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010, της Περιφέρειας Ηπείρου (Έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
20. Έγκριση παράτασης – τροποποίησης συμβάσεων και ανάθεσης νέων δρομολογίων σε μεταφορείς για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2013-2014.
21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μετρικής συσκευής υγραερίου, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
22. Έγκριση αγοράς παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύματα της περιοχής και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23. Έγκριση παράθεσης δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.
24. Έγκριση συνέκδοσης του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
25. Έγκριση συμπλήρωσης επωνυμίας αναδόχου στην αριθμ. 34/1523/29-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.- Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, μέχρι την 31-12-2014.
28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», αναδόχου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ», μέχρι την 24-05-2014.
29. Συγκρότηση και ορισμός των μελών α) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών (ανοιχτών και πρόχειρων) β) της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2014.
30. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2013-2014.
31. Έγκριση του Πρακτικού Ι/13-12-2013 της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας σύμφωνα με την αρ. 16/2013 διακήρυξη, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας» (Η/Υ και περιφερειακών), προϋπολογισμού € 7.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
32. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
33. Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση δαπανών.
34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 31-01-2014.
35. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-12-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – καθαρισμός υδραυλάκων – τάφρων και κεντρικών διωρύγων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
36. Απόφαση επί της από 11.10.2013 ένστασης του Απόστολου Στεφάνου ΕΔΕ, αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», κατά της αριθμ. 2673/03.10.2013 απόφασης έκπτωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
37. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών για την άμεση αποκατάσταση τμήματος τσιμεντοστρωμένου οδοστρώματος στον επαρχιακό δρόμο αρ 25 της Π.Ε. Άρτας «Τετράκωμο (θέση Πετράλωνα) προς Μυρόφυλλο (όρια Νομού Τρικάλων)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3096/14-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ε7Λ9-Ψ8Ε) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
38. Έγκριση προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013.
39. Έγκριση δαπάνης διδάκτρων στον εκπαιδευτή Μανίκα Χρήστο, ο οποίος ορίστηκε για την επιμόρφωση των τεχνικών υπαλλήλων του ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας.
40. Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Μανίκα, Προϊσταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας, στο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Πρέβεζας, για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της υπηρεσίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
41. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
42. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης αντικειμένων στην Πέρδικα Θεσπρωτίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 121322/4700/05-12-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 36/1590/11-12-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
43. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για την «Μεταφορά 3Α και διάστρωση στην περιοχή του Δήμου Φιλιατών», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 120936/4696/05-12-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 36/1591/11-12-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
44. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-12-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ, για το έτος 2014, ο οποίος κατέστη άγονος και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
45. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιμο –γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2014.
46. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ, ΤΑΧΙ, ΙΧ και ίδια μέσα, για το σχολικό έτος 2013-2014.