Κυρ21072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 13ης/30-12-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                    ===============

Σας  καλούμε στις  30  Δεκεμβρίου  έτους  2013,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00, στην  ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 12ης/4-12-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2)Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2013.

(εισήγηση: η Δ/νση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

3) Θέσπιση  παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας.

(εισήγηση: οι Δ/νσεις Δ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας )

4) Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

(εισήγηση: η Δ/νση Δ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Άρτας)

5) Έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης –Εμπορίου & Τουρισμού )

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

 

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ