Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 13ης /30-12-2013 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               ΙΩΑΝΝΙΝΑ  31 /12/2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: οικ.  132763 / 5055

ΗΠΕΙΡΟΥ                         

===========================                                           

Τηλέφωνο: 2651027890,87203

Εmail: periferiako.symvoulio@php.gov.gr

FAX: 26510- 70472

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης /30-12-2013  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                            ======================================

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  77  έως  και  84 έτους 2013:  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο : Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 12ης /4-12-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                                                                                       Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο : Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2013.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2013.

 (αριθμ. απόφασης:13/77/30-12-2013)

Θέμα 3ο : Θέσπιση  παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, τη θέσπιση  παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών των Π.Ε.

 (αριθμ. απόφασης:13/78/30-12-2013)

Θέμα 4ο : Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας

   (αριθμ. απόφασης: 13/79/30-12-2013)                                                                                                

Θέμα 5ο : Έγκριση Προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2014

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2014.

 (αριθμ. απόφασης: 13/80/30-12-2013)

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:

Θέμα 1ο : Άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών και κλείσιμο υφισταμένων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών και το κλείσιμο υφισταμένων,  για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας

 (αριθμ. απόφασης:13/81/30-12-2013 )

Θέμα 2ο: Λήψη άμεσων μέτρων από την Πολιτεία για την αποφυγή προβλημάτων από την εμφάνιση αυξημένων ρύπων αιθαλομίχλης.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και την αλλαγή στις ζώνες επιδότησης  του πετρελαίου, σύμφωνα με τη μελέτη – πρόταση που έχει καταθέσει η Περιφέρεια  Ηπείρου.

(αριθμ. απόφασης:13/82/30-12-2013 )

Θέμα 3ο: Η συνέχιση λειτουργίας  της ΕΡΑ Ιωαννίνων   

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, εξέφρασε την αναγκαιότητα  λειτουργίας της ΕΡΑ Ιωαννίνων, ως εθνικής σημασίας για την περιοχή.

                                                                                                                                       (αριθμ. απόφασης:13/83/30-12-2013 )

Θέμα 4ο: Τα προβλήματα των  επιχειρήσεων της περιοχής

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο,  εξέφρασε την ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων από την Πολιτεία , για την τόνωση της οικονομίας της περιοχής και τη μείωση της ανεργίας.

                                                                                                                                       (αριθμ. απόφασης:13/84/30-12-2013 )              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ