Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

FW: Έκδοση Νέων αρχείων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013».  Όλα τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα δείτε πατώντας τα παρακάτω ενεργά links αλλά και στο microsite του Προγράμματος: www.antagonistikotita.gr/pep μέσω του οποίου ενημερώνονται αυτόματα και όλες οι ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει το banner της Προκήρυξης.

1. Υπουργικές Αποφάσεις Ένταξης και Έγκρισης Χρηματοδότησης των Δυνητικά Εντασσόμενων Εργων στο Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

2. Υπουργική Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης Χρηματοδότησης των Έργων στο Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης

3. Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός Εφαρμογής και Παραρτημάτων του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

4. Καθορισμός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τα Παραρτήματα VII και XV του Οδηγού του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»