Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 8η/18-03-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 18-03-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-03-2014 συνεδριάσεως.
1. Απόφαση επί της από 19-12-2013 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 5ου ΑΠΕ του έργου.
2. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 15/524/21-05-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη συγκρότηση και ορισμό των μελών της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή οικίσκου για τη στέγαση της δεξαμενής καυσίμων του κλειστού γυμναστηρίου Μεταμόρφωσης», προϋπολογισμού € 11.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 31-05-2014.
5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίτου Κορύτιανης», προϋπολογισμού € 90.000,00 με Φ.Π.Α.
6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μονολίθι – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα (Ασφαλτοστρώσεις)», προϋπολογισμού € 72.000,00 με Φ.Π.Α.
9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2014 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από κόμβο Μεταμόρφωσης έως Μονοδένδρι Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Νεγάδες, Δίκορφο και Ασπραγγέλους», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασπράγγελοι – Δίκορφο – Καλουτά – Μανασή», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης πίστας οδηγών», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-06-2014.
15. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αλέξανδρου Λέκκου, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου στην Ελλάδα «Mineral Resources in Greece: A Driving Force for Economic Development» που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
16. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Κολιού Φωτίου και Ευαγγέλου Σιώτου, στο Λέτσε (Lecce) της Ιταλίας, από 19 έως 21-03-2014 για την συμμετοχή τους στην εναρκτήρια συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Environmental Parks» με το ακρωνύμιο «EPA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα – Ιταλία" 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
17. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Μπολάνου Πηνελόπης και Ευάγγελου Τσιάρα, στο Μιλάνο της Ιταλίας, από 25 έως 2803-2014, για τη συμμετοχή τους στην συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Promoting multi-level governance in support of Europe 2020» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1/26/16-01-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., για το έτος 2014.
19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθέτηση αποστραγγιζομένων υδάτων τμήματος Αγιά - Πέρδικα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση Καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.
21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας στον οικισμό Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 105.000,00 με ΦΠΑ.
22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου Υποέργο: «Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
23. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξής του, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο ιχθυοτροφείο Τσοπέλι», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
24. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Δήμου Πάργας)» προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας και στη θέση Ταράνα Δήμου Πρέβεζας – Β Φάση)», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
26. Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Βαλανιδοράχης», αναδόχου μελετητή Δημητρίου Λιάσκου, μέχρι την 27-04-2014.
27. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, Ειρήνης Μπεκιάρη, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ημερίδα στις 21 Μαρτίου 2014 με θέμα «Ποιότητα νερών – Watermicro 2014» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Μεσοβούνι - Μαζαρακιά», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
29. Έγκριση του από 19-02-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αναθεώρησης και Διόρθωσης Σφαλμάτων εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηγουμενίτσας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 36.900,00 με ΦΠΑ.
30. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28531/941/14-03-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πρόσβασης πυροσβεστικής λόγω κατολίσθησης στον Τσαμαντά».
31. Έγκριση τροποποίησης των αριθμ. 37/1659/20-12-2013 και 2/56/24-01-2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2013-2014.
32. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 97.032,91 με ΦΠΑ.
33. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
34. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2014.
35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες στα πρανή της 4ης επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής – γέφυρα Πλάκας, τμήμα Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισμού δαπάνης € 4.250,00 με ΦΠΑ.
36. Έγκριση δαπάνης για την Ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου Συκιών Άρτας, στα πλαίσια του Υποέργου «Εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στράγγισης στην περιοχή Συκιών» του έργου της ΣΑΕΠ 030 της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου» με Κ.Α. 2013ΕΠ03000014.
37. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, Ιατρού Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 30-03-2014 έως 02-04-2014, για συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
39. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.