Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/18-03-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 18-03-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-03-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8/18-03-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:
304. Απόφαση επί της από 19-12-2013 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τμήματος: κόμβος Ανατολής – Α/Κ με Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 5ου ΑΠΕ του έργου. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ της ΕΝΣΤΑΣΗΣ)
305. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 15/524/21-05-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη συγκρότηση και ορισμό των μελών της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
306. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή οικίσκου για τη στέγαση της δεξαμενής καυσίμων του κλειστού γυμναστηρίου Μεταμόρφωσης», προϋπολογισμού € 11.000,00 με ΦΠΑ.
307. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 31-05-2014.
308. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίτου Κορύτιανης», προϋπολογισμού € 90.000,00 με Φ.Π.Α.
309. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
310. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
311. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μονολίθι – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα (Ασφαλτοστρώσεις)», προϋπολογισμού € 72.000,00 με Φ.Π.Α.
312. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2014 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
313. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από κόμβο Μεταμόρφωσης έως Μονοδένδρι Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
314. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Νεγάδες, Δίκορφο και Ασπραγγέλους», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
315. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασπράγγελοι – Δίκορφο – Καλουτά – Μανασή», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
316. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης πίστας οδηγών», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
317. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-06-2014.
318. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αλέξανδρου Λέκκου, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου στην Ελλάδα «Mineral Resources in Greece: A Driving Force for Economic Development» που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
319. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Κολιού Φωτίου και Ευαγγέλου Σιώτου, στο Λέτσε (Lecce) της Ιταλίας, από 19 έως 21-03-2014 για την συμμετοχή τους στην εναρκτήρια συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Environmental Parks» με το ακρωνύμιο «EPA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα – Ιταλία" 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
320. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Μπολάνου Πηνελόπης και Ευάγγελου Τσιάρα, στο Μιλάνο της Ιταλίας, από 25 έως 2803-2014, για τη συμμετοχή τους στην συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Promoting multi-level governance in support of Europe 2020» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
321. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1/26/16-01-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., για το έτος 2014.
322. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθέτηση αποστραγγιζομένων υδάτων τμήματος Αγιά - Πέρδικα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
323. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση Καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.
324. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας στον οικισμό Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 105.000,00 με ΦΠΑ.
325. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου Υποέργο: «Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
326. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξής του, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο ιχθυοτροφείο Τσοπέλι», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
327. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Δήμου Πάργας)» προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
328. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας και στη θέση Ταράνα Δήμου Πρέβεζας – Β Φάση)», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
329. Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Βαλανιδοράχης», αναδόχου μελετητή Δημητρίου Λιάσκου, μέχρι την 27-04-2014.
330. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, Ειρήνης Μπεκιάρη, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ημερίδα στις 21 Μαρτίου 2014 με θέμα «Ποιότητα νερών – Watermicro 2014» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
331. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Μεσοβούνι - Μαζαρακιά», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
332. Έγκριση του από 19-02-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αναθεώρησης και Διόρθωσης Σφαλμάτων εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ηγουμενίτσας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 36.900,00 με ΦΠΑ.
333. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28531/941/14-03-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πρόσβασης πυροσβεστικής λόγω κατολίσθησης στον Τσαμαντά».
334. Έγκριση τροποποίησης των αριθμ. 37/1659/20-12-2013 και 2/56/24-01-2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2013-2014.
335. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 97.032,91 με ΦΠΑ.
336. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
337. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2014.
338. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες στα πρανή της 4ης επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής – γέφυρα Πλάκας, τμήμα Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισμού δαπάνης € 4.250,00 με ΦΠΑ.
339. Έγκριση δαπάνης για την Ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου Συκιών Άρτας, στα πλαίσια του Υποέργου «Εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στράγγισης στην περιοχή Συκιών» του έργου της ΣΑΕΠ 030 της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου» με Κ.Α. 2013ΕΠ03000014.
340. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, Ιατρού Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 30-03-2014 έως 02-04-2014, για συμμετοχή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
341. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
342. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
343. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση - αποκατάσταση Ι. Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 155.000,00 με ΦΠΑ.
344. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ύδρευσης Νέας Σαμσούντας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
345. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σοφίας Τριάντου και Αγνής Αναστασέλου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου «ARGES- pAssengeRs and loGistics information Exchange System», στην Θεσσαλονίκη, την 20-3-2014 για τη συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
346. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αναστασίου Κατσικούδη και Βασιλικής Μπάρκα, στα Τίρανα, το διάστημα 21-22/3/2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Creating, Implementing and Promoting a Network of Thematic and Alternative Tourism and Developing Interpretive Routes», με το ακρωνύμιο «NE.T. ROUTES» του Διασυνοριακού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
347. Ε.Η.Δ. Έγκριση προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών (Ψηφιοποίηση φακέλων αδειών οδήγησης από 1/4/14) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
348. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα – χειμάρρους και στραγγιστικές τάφρους στην Π.Ε. Πρέβεζας που απορρέουν στο χείμαρρο Καρυδά Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
349. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
350. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Ι/27-02-2014 της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2014, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
351. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 99.889,74 με ΦΠΑ.
352. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
353. Ε.Η.Δ. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
354. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή ταχυμεταφοράς Courier ΕΛΤΑ, για την παραλαβή πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ από το Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.