Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 2η/24-03-2014 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Σας καλούμε στις 24 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 1ου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο Βελτίωση της διακυβέρνησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συνεισφορά στην εφαρμογή των προβλέψεων του Natura 2000 σε Ιταλία και Ελλάδα»“Improvinggovernance, managementandsustainabilityruralandcoastalprotectedareasandcontributingtotheimplementationtheNatura 2000 provisionsinITandGR” και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ»“ValorizationTraditionalFoodProductsforCompetivenessandInnovationItalianandGreekSMEs”και ακρωνύμιο FOODING του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου , του Δήμου Ιωαννιτών και του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για το έτος 2014. .
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/ Γενική Γραμματεία πολιτικής Προστασίας/ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος., για την υλοποίηση του έργου: « Επισκευή–Συντήρηση–Διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 500.000,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 55W – 1500 RPM αντλητικού συγκροτήματος ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων (Αποστραγγιστικό Κατσικάς)», προϋπολογισμού: 2.706,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού: 5.904,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ομαλών εκκινητών (softstarter 340 Kwatt) και αυτόματου ισχύος (400-800Α) αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς (Γλυκή – Γαρδίκι)», προϋπολογισμού: 24.600,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Μετσόβου (Προμήθεια Υλικών)», προϋπολογισμού 64.000,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων τον δρόμο Παλαιόκαστρο - Καρβουνάρι», προϋπολογισμού 614.980,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Φιλιατών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα - Κάτω Αετό - Σύνορα», προϋπολογισμού 1.558.140,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση του έργου: «Περίφραξη γηπέδου Μαζαρακιάς», προϋπολογισμού 24.600,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση βατότητας Ηγουμενίτσα-Δρέπανο-Αγιονάζι», προϋπολογισμού 614.900,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή γηπέδου Καναλίου», προϋπολογισμού 37.000,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 90.000,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Κανάλι», προϋπολογισμού 35.000,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.