Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 4ης/31-3-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                             ===============

Σας  καλούμε στις   31 Μαρτίου  έτους  2014,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα   15 .00, στην  ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών 2ης και 3ης /12-2-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Σχετικά με τις εξελίξεις  για τους ΥΗΣ  Πουρνάρι Ι και ΙΙ .

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

3) Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4) Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον κόμβο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης με επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Μπουραζάνι.

(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων)

5) Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση  της χρήσης ακινήτου  με δημοπρασία, συνολικού εμβαδού 222.475,59 τ.μ.,  αγροκτήματος Μύλοι  Σμέρτου Φιλιατών, Δήμου Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α άρθρ. 4 του Ν 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 37 του Ν. 4235/2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας)

6)Κλείσιμο  υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

(εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας)

7) Έγκριση Συμφωνητικών  Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης .

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ