Κυρ22092019

Ενημέρωση:Παρ, 20 Σεπ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 9ης/21-03-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 21-03-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 18-03-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9/21-03-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:
355. Εξέταση αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων για την Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
356. Απόφαση επί της από 30-12-2013 ένστασης της εταιρείας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Πανηπειρωτικού κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων», κατά του 2ου (τελικού) λογαριασμού πληρωμής του έργου. (ΑΠΟΡΡΙΨΗ της ΕΝΣΤΑΣΗΣ)
357. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μανολιάσα – Μελιγγοί», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
358. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού κόμβος Εθνικής Οδού Βίγλας – Κόνιτσας προς Αρίστη», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
359. Έγκριση του από 14-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
360. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)». προϋπολογισμού € 770.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 947.100,00 με ΦΠΑ), του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά» με Κωδικό MIS 422473, της ΣΑΕΠ 0188 με ΚΑ 2013ΕΠ01880000.
361. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
362. Έγκριση μετακίνησης του Γενικού Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Νικόπουλου Ιωάννη, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί από 31-03-2014 έως και 02-04-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
363. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του οικήματος του πρώην Αγροτικού Κτηνιατρείου Δελβινακίου.
364. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Ηλία Σπυρόπουλου, Οικονομικού διαχειριστή του έργου «INNOVOIL Implementation of an innovative protocol for the valorization of extra virgin olive oil (Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου)», καθώς και 18 μαθητών και των 3 συνοδών καθηγητών τους, στο Μπάρι της Ιταλίας, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του έργου που συνδιοργανώνονται από τους Ιταλούς εταίρους, την 10 Απριλίου 2014, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
365. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
366. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στράγγισης στην περιοχή Συκιών», προϋπολογισμού € 17.150,00 με ΦΠΑ.
367. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας Λούρου στην περιοχή της Κορωνησίας», προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
368. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, με την Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης «Πύρρος Αρταίων», αθλητικής εκδήλωσης (τουρνουά μπάσκετ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
369. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ' αριθμ. 72/2014 και 51/2014 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, αντίστοιχα, κατά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
370. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
371. Ε.Η.Δ. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού € 5.000,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
372. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», προϋπολογισμού € 470.000,00 με ΦΠΑ.
373. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή – συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
374. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.
375. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Ιτέας», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-05-2014.
376. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι».
377. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΟΤΕ Α.Ε., λόγω εκτέλεσης εργασιών στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι».
378. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί από 31-03-2014 έως και 02-04-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
379. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αλεξίου Γκιζά, στην Αθήνα, από 26 έως 28-03-2014 προκειμένου να συμμετάσχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔ/ΙΝΕΠ, με τίτλο «Ενημέρωση για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ) στους Φορείς της Δημόσις Διοίκησης» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
380. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για εργασίες καθαριότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.
381. Ε.Η.Δ. Έγκριση συνδιοργάνωσης του Τελικού Κυπέλλου Χάντμπωλ Γυναικών της ΕΣΧΑΒΔΕ (Ένωση Σωματείων Χειροσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδος) και έγκριση σχετικών δαπανών.
382. Ε.Η.Δ. Έγκριση λύσης της σύμβασης με τον μεταφορέα μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, «ΜΑΝΔΑΛΟΣ Ν.-ΤΣΩΝΟΣ Χ. Ο.Ε.», λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του δρομολογίου και έγκριση ανάθεση του δρομολόγιου στο «ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.».
383. Ε.Η.Δ. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
384. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
385. Ε.Η.Δ. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας των δημοπρασιών για την εκμίσθωση των δημοσίων ιχθυοτροφείων «ΒΑΤΑΤΣΑ» και «ΡΗΧΟ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
386. Ε.Η.Δ. Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.