Κυρ22092019

Ενημέρωση:Παρ, 20 Σεπ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 4ης /31-3-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης /31-3-2014  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                            ======================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαρτίου  2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  10  έως  και  17 έτους 2014:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο : Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 2ης και 3ης/12-2-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

                                                                                                                                                       Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο Σχετικά με τις εξελίξεις  για τους ΥΗΣ  Πουρνάρι Ι και ΙΙ

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας ότι:

- Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό.

- Ο Άραχθος είναι ζωοδότης όλης της περιοχής , τόσο του κάμπου όσο και του Αμβρακικού.

- Η  συγκεκριμένη διαχείριση της ροής των υδάτων , αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο για την ισορροπία του οικοσυστήματος , για την άρδευση του κάμπου,  για την ανανέωση των νερών του Αμβρακικού και για τον υδροφόρο ορίζοντα.

- Η ενέργεια δεν αποτελεί θέμα μόνο της Άρτας και της Ηπείρου  αλλά είναι εθνικό θέμα και δεν μπορεί να ξεπουλιέται στους ιδιώτες.

- Το εν λόγω έργο έχει γίνει με  απεριόριστη συμβολή και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και με αντίστοιχο κόστος σε βάρος τους.

- Η ΔΕΗ έχει εκκρεμότητες όσον αφορά  την οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου,  τα  έργα διευθέτησης της κοίτης, τη ζώνη εκτόνωσης των πλημμυρών στην περιοχή της Ελεούσας, τη στασιμότητα στο σχέδιο πόλης της Άρτας, λόγω των παραπάνω, και την  ύδρευση του Δήμου Αρταίων από τη λίμνη Πουρναρίου.

Αποφάσισε ως εξής:

  • Διαφωνεί με το  Σχέδιο Νόμου που προβλέπει τη δημιουργία, απόσχιση και πώληση του 30% του παραγωγικού δυναμικού, ορυχείων και πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.
  • Ενστερνίζεται την αγωνία των κατοίκων της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι  είναι αντίθετοι στην πώληση – εκχώρηση των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, καθόσον  αυτές είναι σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης του τόπου, θωρακίζουν την ευρύτερη περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα και διαχειρίζονται με ικανοποιητικό τρόπο την άρδευση του κάμπου της Άρτας.
  • Ενδεχόμενη πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ θα αυξήσει δραματικά το κόστος άρδευσης για τους αγρότες της Άρτας, σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας μπορεί να γίνει ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης για την έξοδο από την οικονομική κρίση.
  • Δηλώνει ότι με δεδομένη τη συνεισφορά των υδροηλεκτρικών έργων Πουρνάρι Ι και ΙΙ στην αντιπλημμυρική θωράκιση και την άρδευση της πεδιάδας, όπως επίσης και τη μελλοντική ύδρευση της πόλης της Άρτας, δεν θα επιτρέψει την παραχώρηση του νερού και της ασφάλειας μιας πόλης σε ιδιώτες.
  • Η ΔΕΗ, πριν εξετάσει την εκχώρηση – πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, θα πρέπει να φροντίσει για την τήρηση των όρων και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
  • Ζητάει την απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου.
  • Τη συγκρότηση  διαπαραταξιακής επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση του  θέματος και η σχετική επί των εξελίξεων ενημέρωση του Σώματος, για έγκαιρη παρέμβασή του.
  • Τη συμπόρευσή του  με την Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας, που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα.

(αριθμ. απόφασης: 4/10/31-3-2014)

Θέμα 3ο  : Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014

Περίληψη απόφασης:. Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη δεύτερη τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014, η τελική διαμόρφωση  της οποίας  έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:   54.521.795,37

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:   78.573.402,16

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:      24.051.606,79

 (αριθμ. απόφασης: 4/11/31-3-2014)

Θέμα 4ο : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον κόμβο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης με επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Μπουραζάνι

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφελείας και ειδικότερα για την κατασκευή του κόμβου της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης με την επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Μπουραζάνι του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έκτασης συνολικού εμβαδού 8.498,66 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας.

(αριθμ. απόφασης: 4/12/31-3-2014)

Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση  της χρήσης ακινήτου  με δημοπρασία, συνολικού εμβαδού 222.475,59 τ.μ.,  αγροκτήματος Μύλοι  Σμέρτου Φιλιατών, Δήμου Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α άρθρ. 4 του Ν 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 37 του Ν. 4235/2014.

Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί  αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση  της χρήσης ακινήτου  με δημοπρασία, συνολικού εμβαδού 222.475,59 τ.μ.,  αγροκτήματος Μύλοι  Σμέρτου Φιλιατών, Δήμου Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α άρθρ. 4 του Ν 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 37 του Ν. 4235/2014.

   (αριθμ. απόφασης: 4/13/31-3 -2014)                                                                                                

Θέμα 6ο : Κλείσιμο  υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, το κλείσιμο  υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναγράφονται  στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 (αριθμ. απόφασης: 4/14/31-3-2014 )

Θέμα 7ο : Έγκριση Συμφωνητικών  Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, ομόφωνα:

Α) Την έγκριση  συμφωνητικού συνεργασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης  μεταξύ της  Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή  Ενότητα Πρέβεζας και του ( Κ. Ε. Κ. ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ ) Ν. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ       – Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε., και

Β) Την έγκριση  συμφωνητικού συνεργασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης  μεταξύ της  Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή  Ενότητα Πρέβεζας και του   ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με τα  διαλαμβανόμενα στις εισηγήσεις των   αρμοδίων Υπηρεσιών.

 (αριθμ. απόφασης: 4/15/31-3-2014)

Ε.Η.Δ. Θέμα 1ο : Έγκριση Συμφωνητικού  Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, ομόφωνα , την έγκριση συμφωνητικό Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης  μεταξύ της  Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή  Ενότητα Άρτας και του (Κ.Ε.Κ. ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ) Ν. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 (αριθμ. απόφασης: 4/16/31-3-2014)

Ε.Η.Δ. Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση  της χρήσης ακινήτου  με δημοπρασία, αγροκτήματος Λειβαδιών Λωρίδας Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α άρθρ. 4 του Ν 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 37 του Ν. 4235/2014.

Περίληψη απόφασης: Γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, επί  αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για  παραχώρηση  της χρήσης ακινήτου  με δημοπρασία, αγροκτήματος Λειβαδιών Λωρίδας Σαγιάδας, Ν. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α άρθρ. 4 του Ν 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 37 του Ν. 4235/2014.

(αριθμ. απόφασης: 4/17/31-3-2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ