Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης/10-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 10-04-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 03-04-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12/10-04-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:
483. Έγκριση του Πρακτικού 1/04-04-2014 της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, της Β΄ Φάσης - Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
484. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εγνατίας Οδού προς Γραμμενοχώρια», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.
485. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-03-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αρτοπούλα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
486. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών 3Α επαρχιακής οδού Γερακάρι - Πλατανιά», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
487. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ανατολική – Κοτομίστα - Παλαιοχώρι», προϋπολογισμού € 200.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
488. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».
489. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», αναδόχου Κ/ξίας Τάσης Γεώργιος – Χριστιάς Βασίλειος, μέχρι την 15-09-2014.
490. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαμπουράρι», αναδόχου «Μιλτιάδη Κουμπή & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-05-2014.
491. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Δ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΛΑΓΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2014.
492. Έγκριση προμήθειας τσιμεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων.
493. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
494. Έγκριση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014.
495. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καράπαπα Ειρήνης, στην Αθήνα από 9 έως 12/04/2014, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 80074Μ14 και τίτλο «Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Εσωτερικής Αγοράς (IMI) στους Φορείς Δημόσιας Διοίκησης» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
496. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Σταυροσκιάδι – Δολό – Κακόλακος – Παλαιόπυργος – Κάτω Μερόπη», προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ.
497. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Λίμνη – Βήσσανη - Κεφαλόβρυσο», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
498. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από κόμβο επαρχιακής οδού Γρεβενίτι – Βοβούσα και προς Λίμνη πηγών Αώου έως Δόλιανη», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
499. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Τρίστενο – Ιτέα και είσοδος Τριστένου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
500. Έγκριση του από 01-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας σε ρέματα – χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους που απορρέουν στο χείμαρρο Κάκκαβο και τον ποταμό Αχέροντα» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
501. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Συμπληρωματικά τεχνικά επί της 10ης επαρχιακής οδού στον Άσσο», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
502. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
503. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Κανάλι», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
504. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Επισκευή γηπέδου Καναλίου», προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ.
505. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/08-03-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2014, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
506. Έγκριση του Πρακτικού Ι/2802-2014 της Επιτροπής Διεξαγωγής του μειοδοτικού πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
507. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το φωτισμό του ενετικού ρολογιού της πόλης της Πρέβεζας.
508. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια τόνερς, μελανιών και μελανοταινιών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των γραφείων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσπρωτίας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ηγουμενίτσας, έτους 2014 συνολικού προϋπολογισμού € 19.721,54 με Φ.Π.Α.
509. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.
510. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση οδών προς παραγωγικές μονάδες Άρτας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
511. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός πλατφόρμας WEB-GIS στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
512. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 28-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
513. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 28-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
514. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 28-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων – Κακαβιάς (Παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
515. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 28-03-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συμπλήρωση πρασίνου, έτους 2014, στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων – Άρτας (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ και απόφαση επί της από 02-04-2014 ένστασης του Ευαγγέλου Γείτονα.
516. Ε.Η.Δ. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015.
517. Ε.Η.Δ. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
518. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά, λόγω της εορτής του Πάσχα.
519. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίου του Χρήστου Τσέτση με τίτλο: «Αυτοί που κυβέρνησαν τα Γιάννενα».
520. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 01-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Δήμου Πάργας)» προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
521. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σχεδιοθήκης και ταινιών ανάρτησης, για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
522. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της δημιουργίας λευκώματος, με σκίτσα, υδατογραφίες και πίνακες ελαιογραφίας για τη Θεσπρωτία, του Άγγλου ζωγράφου-ποιητή-ταξιδευτή Edward Lear (1766-1844).
523. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Ι/09-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της υπ' αριθμ 30530/1392 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού € 5.000,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
524. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2014.
525. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/04-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 20.182,41 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κατέστη άγονος και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού.