Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής στα πλαίσια του έργου Adrigov- AdriaticGovernanceOperationalPlan

(Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής)

          Η Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, όπως ορίζεται στο application form (ΤΔΕ) του έργου «Adrigov», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται µε την εμπορία και διάθεση εξοπλισμού πληροφορικής, να εκδηλώσει ενδιαφέρον µε σχετική οικονομική προσφορά. Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic CBC, με προϋπολογισμό: 4.646,99€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και χρόνος παράδοσης εξοπλισμού τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Λήψη Αρχείου