Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 13ης/17-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 17-04-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-04-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13/17-04-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:
526. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Δεματίου και Πέτρας Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με τον Φ.Π.Α.
527. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μηλιωτάδες – Γρεβενίτι - Εικονίσματα», προϋπολογισμού € 200.000,00 με τον Φ.Π.Α.
528. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με τον Φ.Π.Α.
529. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Αγ. Νικόλαος», προϋπολογισμού € 114.000,00 με τον Φ.Π.Α.
530. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού Λίμνη Πηγών Αώου προς Ανατολικό Ζαγόρι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με τον Φ.Π.Α.
531. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και συντήρηση στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «Β. ΑΗΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 25-09-2014.
532. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
533. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
534. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών 2014 καθώς και των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
535. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών και του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου.
536. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 25-27/04-2014.
537. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
538. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Βρυσέλας Φιλιατών», προϋπολογισμού € 5.400,00 με ΦΠΑ.
539. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια καλωδίων αποστραγγιστικού και αρδευτικού αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 13.400,00 με ΦΠΑ.
540. Έγκριση ματαίωσης της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Μετσόβου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
541. Έγκριση του από 08-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα – χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους στην Π.Ε. Πρέβεζας που απορρέουν στον ποταμό Λούρο» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
542. Έγκριση του από 01-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
543. Έγκριση του από 08-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της 10ης επαρχιακής οδού) προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
544. Έγκριση μετακίνησης των Στούμπου Γιαννούλας στην Πάτρα και Κέντρου Αγαθής στην Θεσσαλονίκη, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης / ενημέρωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στις 07-05-2014 και 27-05-2014 αντίστοιχα με θέμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων "ΟΣΠΑ"- Ημερίδες » και έγκριση των σχετικών δαπανών.
545. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-04-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
546. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς Αμπέλια Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 84.000,00 με ΦΠΑ.
547. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Κεραμίτσα και βατότητας οδικού δικτύου πρόσβασης πυροπροστασίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 35221/1202/01-04-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 11/453/03-04-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
548. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Μαλούνι λόγω καθίζησης και καταπτώσεων», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 35211/1198/01-04-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 11/454/03-04-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
549. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
550. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αγαθών (είδη διατροφής & λοιπά), για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε δράση κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
551. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
552. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
553. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας - Γαβριάς».
554. Έγκριση δαπάνης για κατάθεση χρηματικού ποσού εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γηροκομείο Ιωαννίνων, στη μνήμη του εκλιπόντος Μητροπολίτη Ιωαννίνων, Θεοκλήτου.