Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 16η/12-04-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την 12-05-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-05-2014 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2014 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού κόμβος Εθνικής Οδού Βίγλας – Κόνιτσας προς Αρίστη», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης πίστας οδηγών», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μανολιάσα - Μελιγγοί», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ανατολική – Κοτομίστα – Παλαιοχώρι», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – Αποκατάσταση Ι.Μ. Αγ. Μαρίνας Χαραυγής Φιλιατών», προϋπολογισμού € 450.000,00 με ΦΠΑ.
7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαγραμμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ανήλιο και σύνδεση με χιονοδρομικό κέντρο», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πεντόλακκο», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
10. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 43980/1827/23-04-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων από έντονες βροχοπτώσεις στους Δήμους Πρέβεζας και Πάργας.
11. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 02-05-2014, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 48029/1701/5-5-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων), που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου).
12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
13. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια διακρίβωση των μηχανημάτων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
14. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων γραμμών ελέγχου και για τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
15. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση του λογισμικού αναλυτών καυσαερίου, την εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνίας με την μηχανογράφηση του ΚΤΕΟ και τη σύνδεση και παραμετροποίηση του αναλυτή της γραμμής επιβατηγών με το μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
16. Έγκριση του Πρακτικού ΙI/28-04-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της υπ' αριθμ 30530/1392 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού € 5.000,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
17. Έγκριση του Πρακτικού 4/06-05-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
18. Έγκριση των Πρακτικών Ι/01-04-2014 και ΙΙ/14-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου «Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσιών δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 37.400,00 με ΦΠΑ, του έργου "Μediterranean Life Style" (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο "MedLS", στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013.
19. Έγκριση του Πρακτικού Ι/08-04-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου «Εμπειρογνώμονας παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και μαθημάτων μαγειρικής σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 74.071,65 με ΦΠΑ, του έργου "Μediterranean Life Style" (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο "MedLS", στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013.
20. Έγκριση του Πρακτικού VIΙ/06-0502-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», προϋπολογισμού € 144.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
21. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων και ανάθεσης νέων δρομολογίων σε μεταφορείς για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
22. Έγκριση προμήθειας εκλογικού υλικού για τις προσεχείς Αυτοδιοικητικές Εκλογές καθώς και στις Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
23. Έγκριση δαπάνης σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2014.
24. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Θεοδώριανα Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
26. Έγκριση ακύρωσης του αποτελέσματος της από 15-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα ανάδειξης Ιερών Ναών ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας με νέους όρους.
27. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μετ' αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού οδικού δικτύου», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου, μέχρι την 31-07-2014.
28. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. 751/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥ7Λ9-Κ78) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός, μεταφορά άλατος) από 04-03-2014, από έντονα καιρικά φαινόμενα, μέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.
29. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. 255/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/24-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ07Λ9-ΣΣ9) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός, μεταφορά άλατος) από 24-01-2014, από έντονα καιρικά φαινόμενα, μέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.
30. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, Φωτεινής Παπακώστα, στα Ιωάννινα από 26 έως 30-05-2014, για συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
31. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/06-05-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για τα είδη της Ομάδας Β «Εξοπλισμός μηχανογράφησης» του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466-Β΄) Υπουργικής Απόφασης» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
32. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
33. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
34. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτοστρώσεις στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καναλακίου, στο 1ο Νηπιαγωγείο Καναλακίου και στην πλατεία της Εκκλησίας του οικισμού Κορωνόπουλου», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ.
35. Έγκριση του από 15-04-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο: Τεχνικά έργα αντιστήριξης ανάντη πρανών της οδού Παππαδατών Μελιανών», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ και απόφαση επί της από 22-04-2014, ένστασης του Αποστόλου Στεφάνου του Παναγιώτη, κατά του ως άνω Πρακτικού.
36. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμος Πάργας», αναδόχων των συμπραττομένων γραφείων μελετών: Γεωργίου Μήτσιου του Αχιλλέα, Ιωάννη Γεωργίου του Γεωργίου, Βασιλείου Ντάλα του Χρήστου, μέχρι την 15-10-2014.
37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
38. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/06-05-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής του διενέργειας του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 99.889,74 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
39. Έγκριση ασκηθείσης αγωγής (αναγνωριστική – διεκδικητική κυριότητας) της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά των Ναυσικάς Χειμώνα, Σταματίας Τσώνου και Ελένης Ψωφάκη.
40. Έγκριση προμήθειας εκλογικού υλικού για τις προσεχείς Αυτοδιοικητικές Εκλογές καθώς και τις Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
41. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του ολοκαυτώματος του Σουλίου, την 01-06-2014 στον ιστορικό χώρο του Σουλίου και έγκριση έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.