Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 15ης/09-05-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-05-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 28-04-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15/09-05-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:
596. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
597. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
598. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Run Greece Ιωάννινα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
599. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Αλέξανδρου Γέροντα, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε εκδήλωση – ημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την παρουσίαση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση», την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
600. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
601. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου ημέρας λήξης του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
602. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
603. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
604. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Γιαννούλας Λιόγκα, στη Θεσσαλονίκη από 6 έως 8-05-2014, για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο επιμόρφωσης των Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών για τη διενέργεια των επισκοπήσεων έτους 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.