Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 18ης/10-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 10-06-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-05-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18/10-06-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:

724. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση νερόμυλου στο Δ.Δ. Κοπάνης», προϋπολογισμού € 66.000,00 με ΦΠΑ.
725. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
726. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικής οδού στη θέση Κτίσματα Πωγωνίου και τμήματος παράκαμψης Άρτας – κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ.
727. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Καρίτσας», προϋπολογισμού € 34.800,00 με ΦΠΑ.
728. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
729. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονας Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού € 57.000,00 με ΦΠΑ.
730. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από κόμβο επαρχιακής οδού Γρεβενίτι – Βοβούσα και προς Λίμνη Πηγών Αώου έως Δόλιανη», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
731. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Σταυροσκιάδι – Δολό – Κακόλακος – Παλαιόπυργος – Κάτω Μερόπη», προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ.
732. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχιακής οδού Ασβεστοχώρι - Μάρμαρα», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ.
733. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Καραδήμα - Δαφνούλα», προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ.
734. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτομίστα», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-07-2014.
735. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», για το τμήμα από Χ.Θ. 4+550 έως Χ.Θ. 10+050.
736. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 27-05-2014, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 57181/2033/28-5-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αντιμετώπιση ορατότητας και βατότητας (κοπή βλάστησης άρση κατολισθήσεων) σε διάφορα σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
737. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση προβλημάτων σε περιοχές της Π.Ε Πρέβεζας, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, βάσει της αριθμ. 43980/1827/23-04-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 16/614/12-05-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
738. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
739. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής Δ.Δ. Ανθρακίτη (Προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού € 11.400,00 με ΦΠΑ.
740. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/28-05-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου «Εμπειρογνώμονας παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και μαθημάτων μαγειρικής σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 74.071,65 με ΦΠΑ, του έργου "Μediterranean Life Style" (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο "MedLS", στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013
741. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων του έργου «Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross-border Network for the Promotion of Wine Products», με το ακρωνύμιο «WINENET», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013".
742. Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείριση, Οικονομική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντηση στα πλαίσια του έργου Cult.Routes – Cross-border Cultural Routes (Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές)», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
743. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα και Καμπέρη Σπυριδούλας στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 18/06/2014, για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ, με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης – κρέας και προϊόντα του» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
744. Έγκριση μετακίνησης του Γενικού Δ/ντή της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευάγγελου Βαγενά, στην Αθήνα, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για επίλυση υπηρεσιακών θεμάτων των Δ/νσεων Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (τομείς εμπορίου, υπαίθριου εμπορίου, επαγγελμάτων κ.α.) στις 19 και 20/6/2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
745. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 9.403.350,00 με ΦΠΑ.
746. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα - Καθαρισμός τμημάτων ποταμού Λούρο» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
747. Έγκριση του από 27-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου Υποέργο: «Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
748. Έγκριση του από 27-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα σε ρέματα – χειμάρρους και στραγγιστικές τάφρους στην Π.Ε. Πρέβεζας που απορρέουν στο χείμαρρο Καρυδά Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
749. Έγκριση του από 27-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας στον οικισμό Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 105.000,00 με ΦΠΑ.
750. Έγκριση του από 27-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθέτηση αποστραγγιζομένων υδάτων τμήματος Αγιά - Πέρδικα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
751. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
752. Έγκριση του Πρακτικού Ι/31-03-2014 της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κατέστη άγονος και έγκριση της οριστικής ματαίωσης του διαγωνισμού.
753. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας για την αναβάθμιση του στατικού προγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
754. Έγκριση ανάθεσης της εκτύπωσης 60 μπλοκ βεβαίωσης οφειλής τελών, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας.
755. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε Πρέβεζας και της Μαρίας Καπλάνη, Νομικής Συμβούλου, στην Αθήνα από 1 έως 4/6/2014, για εκτέλεση υπηρεσίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
756. Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-05-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014, καθώς και το σχολικό έτος 2014-2015 και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
757. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνική έκθεση Π.Ο.Α.Υ. Θεσπρωτίας, περιβαλλοντική εκτίμηση».
758. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη αποτύπωσης δικτύων Ο.Κ.Ω. (αποχέτευσης, Ύδρευσης κλπ) βόρειας εισόδου πόλης Ηγουμενίτσας (Από κόμβο «Ντάσιου» έως ΔΕΗ)».
759. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 57145/2030/28-05-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πολιτικής προστασίας στη Ραβενή».
760. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 57151/2031/28-05-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Συντήρηση και τον καθαρισμό (αποψίλωση από χόρτα και δένδρα) του οδικού δικτύου στα όρια των επαρχιακών οδών α) Παραμυθιάς – Γλυκής, β) Ηγουμενίτσας – Φιλιατών και γ) Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας».
761. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 54409/1927/21-05-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Μεταφορά ΜΕ-119462 Περιφέρειας Ηπείρου από Καστροσυκιά Πρεβέζης στην Πλαταριά Θεσπρωτίας».
762. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέμησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
763. Έγκριση νέου δρομολογίου και τροποποίηση της αριθμ. 8/334/18-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2013-2014.
764. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
765. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης και περιβάλλοντος χώρου Μονής Σέλτσου» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
766. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 230.861,58 με ΦΠΑ.
767. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας – Α' ΦΑΣΗ», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 295.213,83 με ΦΠΑ
768. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Θεοδώριανα Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
769. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών Λούρου ποταμού στην περιοχή Καμπής», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ.
770. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
771. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας άλατος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις παγετό του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2014, προϋπολογισμού € 17.400,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 15-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας.
772. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για Τμήμα του αρχικού διαγωνισμού που τιμολογήθηκε με προσφορότερο μεταφορικό μέσο το Ε.Δ.Χ., για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού € 1.258.922,33 με ΦΠΑ.
773. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Γεωργίου Ντόμου, του Κων/νου, υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, για τον τεχνικό έλεγχο (και τυχόν επανέλεγχο) των αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας.
774. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών έτους 2014 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.
775. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης του ΚΤΕΟ Άρτας, από την ανάδοχο εταιρεία «ΣΤΑΣΝΟΣ Α.Ε.».
776. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
777. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
778. Έγκριση παράτασης των από 27-11-2013 (13SYMV001754399) και από 24-10-2013 (13SYMV001685903) συμβάσεων μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «PlanTech Ε.Π.Ε.», αναδόχου του έργου " BioGAIA ".
779. Έγκριση παράτασης της από 21-06-2013 σύμβασης (13SYMV001543046) μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της ΕΤΑΝΑΜ, αναδόχου του έργου "GrItCUZINE".
780. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του αρμόδιου VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτησης ανακλήσεως της υπ΄ αριθμ. 178/2014 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ανακλήσεως.
781. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέμηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.
782. Ε.Η.Δ. Έγκριση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού.