Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 20ης/25-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 25-06-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-06-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20/25-06-2014
Αρ. Απόφασης / Θέμα:

815. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού € 155.000,00 με ΦΠΑ.
816. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Τρίστενο – Ιτέα και είσοδος Τριστένου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
817. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μηλιωτάδες – Γρεβενίτι – Εικονίσματα», προϋπολογισμού € 200.000,00 με τον Φ.Π.Α.
818. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Δεματίου και Πέτρας Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 250.000,00 με τον Φ.Π.Α.
819. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με τον Φ.Π.Α.
820. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας προς Δροσοπηγή», προϋπολογισμού € 815.000,00 με τον Φ.Π.Α.
821. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2014.
822. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Θεριακησίου», αναδόχου Βασιλείου Τζοβάρα, μέχρι την 30-09-2014.
823. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι».
824. Έγκριση δαπάνης για ετήσια συνδρομή στη «Δομική Ενημέρωση», για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
825. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
826. Έγκριση παράθεσης δείπνου στο πλαίσιο φιλοξενίας ισραηλινών τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
827. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για τα 25χρονα του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
828. Έγκριση διοργάνωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
829. Έγκριση των Πρακτικών Νο3/10-06-2014 και Νο4/23-06-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου «Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσιών δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 37.400,00 με ΦΠΑ, του έργου "Μediterranean Life Style" (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο "MedLS", στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
830. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: «Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 142.700,00 με ΦΠΑ.
831. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
832. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ Στεφάνης – Β΄ φάση», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
833. Έγκριση του από 03-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Συμπληρωματικά τεχνικά επί της 10ης επαρχιακής οδού στον Άσσο», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
834. Έγκριση του από 10-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Κανάλι», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
835. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας α) Φρίξου Νάση β) Αθανασίου Κιτσαντά και γ) Απόστολου Παππά, για τη συμμετοχή τους στις δύο συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» που θα πραγματοποιηθούν, η 1η στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία τις 27 και 28 Ιουνίου 2014 αντίστοιχα και η 2η στον Τάραντα της Ιταλίας (Martina Franca) τις 8 και 9 Ιουλίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
836. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα ανάδειξης Ιερών Ναών ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
837. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις Άνω Καλεντίνη, Τυμπά, Τετράκωμο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νομού Τρικάλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2014.
838. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου: "Σύνδεση Κορωνησίας με περιοχή Φιδοκάστρου"», προϋπολογισμού € 5.000,00 με ΦΠΑ.
839. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου: "Σύνδεση Κορωνησίας με περιοχή Φιδοκάστρου"», προϋπολογισμού € 5.000,00 με ΦΠΑ.
840. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. 1462/Φ300.09. ΜΙΜΟ/15-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7Λ9-Ο84) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, καθαρισμός δρόμων κλπ) από 15-04-2014, από έντονα καιρικά φαινόμενα, μέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.
841. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
842. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, από 01-07-2014 μέχρι 30-09-2014.
843. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
844. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/12-06-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016, βάσει της αριθμ. 1615/24-03-2014 διακήρυξης.
845. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
846. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ και ακύρωση της σχετικής, αριθμ. 10/425/28-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
847. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64827/2366/18-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην Κοκκινιά με μίσθωση μηχανημάτων».
848. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64823/2365/18-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Συντήρηση και βελτίωση βατότητας δρόμου για πολιτική προστασία στο Τ.Δ. Κορύτιανης».
849. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64831/2367/18-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς χειμάρρων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».
850. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64841/2368/18-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας στην Δ.Κ. Πέρδικας».
851. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πολιτικής προστασίας στη Ραβενή», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 57145/2030/28-05-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 18/759/10-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
852. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
853. Έγκριση ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης του προαύλιου χώρου του κτηρίου στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
854. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/13-06-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 20.182,41 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
855. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/13-06-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 97.032,91 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου για τον Τομέα Α΄, του Πίνακα I, του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης.
856. Απόφαση επί του αιτήματος του Χαραλάμπους Τζώρα, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
857. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
858. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ανήλιο και σύνδεση με χιονοδρομικό κέντρο», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
859. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», μέχρι την 31-10-2014.
860. Ε.Η.Δ. Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 3/94/31-01-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων (ειδικά μαθητικά δελτία και επιδόματα του άρθρου 3 της αριθμ. 240001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.)
861. Ε.Η.Δ. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, για τη δοκιμαστική τοποθέτηση ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου (Ταλιανιού) τύπου Σταφνοκαρίου, για την περίοδο Ιούνιος-Οκτώβριος του έτους 2014, στην αλιευτική θέση «ΛΑΚΚΟΙ» του Αμβρακικού κόλπου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
862. Ε.Η.Δ. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, του 32ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
863. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Ράμια – Βουργαρέλι – κατασκευή σαρζανέτ» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
864. Ε.Η.Δ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Αποκατάσταση ρουφρακτών κατανομής νερού άρδευσης περιοχής Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
865. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
866. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Λαμπράκη Εμμανουήλ και Κωνσταντινίδη Ευάγγελου καθώς και της υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ανυφαντάκη Κασσιανής, στην Κέρκυρα στις 27-6-2014, για συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας (2nd STAKEHOLDER WORKSHOP), με στόχο την ανάπτυξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «ADRiatic Ionian maritime spatial PLANing» (ADRIPLAN) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
867. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/23-06-2014 της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», που αφορά στον Τομέα Β του Πίνακα I, του Παραρτήματος Α΄ της αριθμ. 7/2014 διακήρυξης, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη € 41.664,45 χωρίς ΦΠΑ (13%).