Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 6η/7-7-2014 συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Σας  καλούμε στις   7  Ιουλίου  έτους  2014,  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα  15.00, στην  ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών  της 4ης /31-3-2014 και 5ης/14-4-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2013  της Περιφέρειας Ηπείρου.
 3. Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 .
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2014.
 5. Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014.
 6. Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή  του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων.
 7. Κλείσιμο λογαριασμού «Τουριστική Προβολή»,  Π.Ε. Άρτας.
 8. Εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Δημόσιων Ιχθυοτροφείων.
 9. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 4/14/31-3-2014 απόφασης Π.Σ. με θέμα ΄΄Κλείσιμο υφιστάμενων τραπεζικών  λογαριασμών  για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας΄΄.
 10. Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησηςγια την Π.Ε. Άρτας.
 11. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την τεχνική υποστήριξη του έργου « Wine-net».
 12. Σχετικά με τις εξελίξεις που επιφέρει ο Ν.4250/26-3-2014 ΄΄Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις΄΄ και ειδικότερα όσον αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων.
 13. Σχετικά με το έργο  ΄΄Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου΄΄.

14. Σχετικά με το προωθούμενο Ν/Σ για τη δημιουργία της ΄΄μικρής ΔΕΗ΄΄, με  πώληση των ΥΗΣ  Πουρνάρι   Ι και ΙΙ  .

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Π.Σ.

                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ