Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση Αποφάσεων της 21ης/02-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 02-07-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-06-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21/02-07-2014
Αριθμός Απόφασης  / Θέμα
868. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
869. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο έτους 2014 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
870. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
871. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 37/1615/20-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί «Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματά της είτε όχι, για το έτος 2014».
872. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αύλακα στη Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στο ύψος του Μετσόβου», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 27-10-2014.
873. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 21-08-2014.
874. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας», προϋπολογισμού € 22.000,00 με ΦΠΑ.
875. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεωργίου, μέχρι την 31-12-2014.
876. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Δ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΛΑΓΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-08-2014.
877. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.Δ. Λιάπη Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2014.
878. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-10-2014.
879. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 13α επαρχιακής οδού προς Δελβινακόπουλο (Σπήλαιο)», προϋπολογισμού € 31.800,00 με Φ.Π.Α.
880. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
881. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πεντόλακκο», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
882. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – συντήρηση ασφαλτοταπήτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
883. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
884. Έγκριση μετακίνησης του Χριστοδούλου Κων/νου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στο Μπάρι της Ιταλίας, για τη συμμετοχή του, ως συντονιστής της ομάδας εργασίας του έργου, σε Meeting που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Cross-border Cultural Routes με ακρωνύμιο «Cult.Routes» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
885. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Αθανασίου Γκορίτσα, στην Αθήνα, από 1 έως 3-07-2014 για συμμετοχή στο 4ο ετήσιο συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
886. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα κατολισθήσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη θέση γέφυρας Καλογήρου στο Δήμο Ζηρού, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 55290/1951/23-5-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 17/723/29-05-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
887. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».
888. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης για «Δράσεις δικτύωσης και προβολής αποτελεσμάτων» για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – "ΤοπΕΚΟ"».
889. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
890. Έγκριση του από 17-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Παππαδατών – Μελιανών – όρια νομού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
891. Έγκριση του από 17-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτοστρώσεις στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καναλακίου, στο 1ο Νηπιαγωγείο Καναλακίου και στην πλατεία της Εκκλησίας του οικισμού Κορωνόπουλου», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ.
892. Τροποποίηση των αριθμ. 37/1643/20-12-2013 και 3/114/31-01-2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2013-2014, και έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου.
893. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και συντήρηση ομβροδεξαμενής Κερασοχωρίου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 4.805,00 με ΦΠΑ.
894. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 68324/2518/26-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Επισκευή αρδευτικού αύλακα στον κάμπο Ρίζιανης – Κορύτιανης».
895. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 68325/2519/26-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για τον «Καθαρισμό – συντήρηση επαρχιακού δικτύου προς Σαγιάδα – Μαυρομάτι».
896. Έγκριση τροποποίησης και ανάθεσης νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
897. Έγκριση δαπανών: Α) για την αγορά υλικών άμεσης ανάγκης (Διάφορα Γάντια – Φόρμες Κrutex ολόσωμες) για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας και Β) για την συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο με τη επωνυμία «ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», των αγώνων KICK BOXING & επίδειξη MAE TAE την 12 Ιουλίου 2014 στην Ηγουμενίτσα.
898. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για τις ανάγκες της Π.Ε Θεσπρωτίας.
899. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014.
900. Έγκριση παράτασης απόδοσης του αριθμ. 25/2014 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
901. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και για την επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
902. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 29/06 έως 03/07/2014, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
903. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου και Τσουμέτη Αναστασίας στο Belgrate της Σερβίας, από 30/06 έως 04/07/2014, για την συμμετοχή τους στο συνέδριο του έργου «ADRIATIC MODEL FOREST-AMF», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
904. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/30-06-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου «Εμπειρογνώμονας παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και μαθημάτων μαγειρικής σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 74.071,65 με ΦΠΑ, του έργου "Μediterranean Life Style" (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο "MedLS", στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013.
905. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-09-2014.
906. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», μέχρι την 31-12-2014.
907. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ" για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
908. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι».
909. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Ι/01-07-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
910. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/01-07-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», που αφορά στον Τομέα Β του Πίνακα I, του Παραρτήματος Α΄ της αριθμ. 7/2014 διακήρυξης, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη € 41.664,45 χωρίς ΦΠΑ (13%) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
911. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, δεμάτων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2014 έως 31-12-2014.
912. Ε.Η.Δ. Έγκριση άσκησης παρέμβασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, υπέρ των Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών και επιχειρήσεων της Ηπείρου, στην προσφυγή τους κατά της αριθμ. 563/VII2013 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.