Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας θεμάτων - αποφάσεων 6ης /7-7-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης /7-7-2014  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

                                                            ======================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 7η  Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα που έλαβαν αριθμό απόφασης  19  έως  και   30 έτους 2014:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο :  Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών  της 4ης /31-3-2014 και 5ης/14-4-2014  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη επικύρωση

Θέμα 2ο Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2013  της Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2013  της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, συμπεριλαμβάνοντας και τις επί μέρους εκθέσεις των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων.

(αριθμ. απόφασης: 6/19/7-7-2014)

Θέμα 3ο  : Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 .

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την τρίτη τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014,  με  τελική διαμόρφωση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν:      55.111.949,37

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:      79.163.556,16

                    ΕΛΛΕΙΜΜΑ:      24.051.606,79 (το οποίο καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2013)

 (αριθμ. απόφασης: 6/20/7-7-2014)

Θέμα 4ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2014.

Περίληψη απόφασης: : Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2014.

(αριθμ. απόφασης:6/21/7-7-2014 )

Θέμα 5ο : Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014.

Περίληψη απόφασης: : Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία την τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014,ως κάτωθι:

1η  τροποποίηση πίνακα έργων Περιφέρειας Ηπείρου που χρηματοδοτούνται από έσοδα ΝΠΔΔ 

1η  τροποποίηση πίνακα έργων ΠΕ Ιωαννίνων  που χρηματοδοτούνται από έσοδα ΝΠΔΔ 

1η  τροποποίηση πίνακα έργων ΠΕ Πρέβεζας  που χρηματοδοτούνται από έσοδα ΝΠΔΔ 

1η  τροποποίηση πίνακα έργων ΠΕ Πρέβεζας  που χρηματοδοτούνται από αδιάθετα υπόλοιπα ΚΑΠ

1η τροποποίηση προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από Τέλη  Αδειών Κυκλοφορίας ΠΕ Άρτας

   (αριθμ. απόφασης: 6/22/7-7-2014)                                                                                                

Θέμα 6ο : Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή  του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων

Περίληψη απόφασης:. Ενέκρινε, ομόφωνα, την τροποποίηση της αριθμ. 573/19-4-2005 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου , με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή  του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων

 (αριθμ. απόφασης:6/23/7-7-2014  )

Θέμα 7ο : Κλείσιμο λογαριασμού «Τουριστική Προβολή»,  Π.Ε. Άρτας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, το κλείσιμο του  λογαριασμού «Τουριστική Προβολή»,  Π.Ε. Άρτας, λόγω αδράνειας.

 (αριθμ. απόφασης:6/24/7-7-2014 )

Θέμα 8ο : Εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Δημόσιων Ιχθυοτροφείων

Περίληψη απόφασης:. Ενέκρινε, ομόφωνα, την εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Δημόσιων Ιχθυοτροφείων, όπως διαλαμβάνονται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 (αριθμ. απόφασης: 6/25/7-7-2014)

 Θέμα 9ο :. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 4/14/31-3-2014 απόφασης Π.Σ. με θέμα ΄΄Κλείσιμο υφιστάμενων τραπεζικών  λογαριασμών  για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 4/14/31-3-2014 απόφασης Π.Σ. με θέμα ΄΄Κλείσιμο υφιστάμενων τραπεζικών  λογαριασμών  για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας΄΄,  εξουσιοδοτώντας τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για το κλείσιμο του σχετικού λογαριασμού με τίτλο: «Λογαριασμός τελών αδείας και μεταβίβασης οχημάτων», που τηρείται στηνALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος) και τη μεταφορά του ταμειακού υπολοίπου σε λογαριασμό που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όπως αναφέρεται στην αριθμ. 4/14/31-03-2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.

(αριθμ. απόφασης:6/26/7-7-2014 )

Θέμα 10ο :. Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης  για την Π.Ε. Άρτας.

Περίληψη απόφασης: Αποφάσισε, ομόφωνα, την έγκριση  συμφωνητικού συνεργασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή  Ενότητα Άρτας και του (ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ) Χ.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

(αριθμ. απόφασης: 6/27/7-7-2014 )

Θέμα 11ο :. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την τεχνική υποστήριξη του έργου « Wine-net».

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, ομόφωνα, την σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ  του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό την τεχνική υποστήριξη  του έργου « Wine-net».

(αριθμ. απόφασης: 6/28/7-7-2014)

Θέμα 12ο :. Σχετικά με τις εξελίξεις που επιφέρει ο Ν.4250/26-3-2014 ΄΄Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις΄΄ και ειδικότερα όσον αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων

Περίληψη απόφασης: Υιοθέτησε, ομόφωνα, την  πρόταση ψηφίσματος για την αξιολόγηση του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών, όπως την κατέθεσαν τα Δ.Σ. των συλλόγων υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Περιφέρειας Ηπείρου

   (αριθμ. απόφασης:6/29/7-7-2014 )

Θέμα 13ο :. Σχετικά με το έργο  ΄΄Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου΄΄.

Έγινε ενημερωτική επί του θέματος συζήτηση, δόθηκαν απαντήσεις – διευκρινίσεις από την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη  (αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) , χωρίς  έκδοση απόφασης.

Θέμα 14ο :. Σχετικά με το προωθούμενο Ν/Σ για τη δημιουργία της ΄΄μικρής ΔΕΗ΄΄, με  πώληση των ΥΗΣ  Πουρνάρι Ι και ΙΙ 

Περίληψη απόφασης: Επικαιροποίησε την αριθμ. 4/10/31-3-2014 προηγούμενη σχετική με το θέμα απόφασή του, ως προς τα κάτωθι σημεία της:  

  • Διαφωνεί με το  Σχέδιο Νόμου που προβλέπει τη δημιουργία, απόσχιση και πώληση του 30% του παραγωγικού δυναμικού, ορυχείων και πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. και ζητάει την απόσυρσή του
  • Ενστερνίζεται την αγωνία των κατοίκων της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι  είναι αντίθετοι στην πώληση – εκχώρηση των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, καθόσον  αυτές είναι σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης του τόπου, θωρακίζουν την ευρύτερη περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα και διαχειρίζονται με ικανοποιητικό τρόπο την άρδευση του κάμπου της Άρτας. Ενδεχόμενη πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ θα αυξήσει δραματικά το κόστος άρδευσης για τους αγρότες της Άρτας, σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας μπορεί να γίνει ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης για την έξοδο από την οικονομική κρίση
  • Δηλώνει ότι με δεδομένη τη συνεισφορά των υδροηλεκτρικών έργων Πουρνάρι Ι και ΙΙ στην αντιπλημμυρική θωράκιση και την άρδευση της πεδιάδας, όπως επίσης και τη μελλοντική ύδρευση της πόλης της Άρτας, δεν θα επιτρέψει την παραχώρηση του νερού και της ασφάλειας μιας πόλης σε ιδιώτες
  • Η ΔΕΗ, πριν εξετάσει την εκχώρηση – πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, θα πρέπει να φροντίσει για την τήρηση των όρων και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με τις συμβατικές της υποχρεώσεις
  • Συνεχίζει το έργο της  διαπαραταξιακής επιτροπής  σε συνεργασία με τη συντονιστική  Επιτροπή Αγώνα που έχει οριστεί από Φορείς της Άρτας

και επιπλέον

Αποφάσισε την παροχή συνεχούς νομικής κάλυψης και υποστήριξης από την Περιφέρεια Ηπείρου,  σε συνεργασία με την    Επιτροπή που θα ορίσει για την παρακολούθηση του Νομοσχεδίου ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας.

(αριθμ. απόφασης: 6/30/7-7-2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ