Παρ18102019

Ενημέρωση:Πεμ, 17 Οκτ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης 4ης Ιουλίου του Περιφερειακού Συμβουλίου

Την 4η Ιουλίου 2011,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των Αποφάσεων – Πρακτικών των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, 10ης και 11ης , του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

2) Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως συμπράττοντος φορέα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» - «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

(εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Ηπείρου  κ. Πότσης)

3) Κατάρτιση Προγραμμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011  (Κ.Α.Π., ΟΣΚ, κ.λ.π.)

(εισήγηση:  Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4) Έργα ενδιαφέροντος φορέων για ένταξη σε χρηματοδοτικά πλαίσια από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους.

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων,  κα Καλογιάννη)

5) Μέτρα προστασίας υδάτινων αποδεκτών Περιφέρειας Ηπείρου.

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού)

6) Απόψεις σχετικά με το Χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών στην Ήπειρο.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας,  κ. Ψαθάς)