Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Από   τη   Γραμματεία     του    Περιφερειακού    Συμβουλίου    Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 11η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 1η  και    6η Ιουνίου τρέχοντος έτους:

1)      Όρισε εκπροσώπους  για τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις   της «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.» , της «ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.   Α.Ε.» και της «ΑΝ.Ε.Θ.  Α.Ε.», ως εξής:

-     Για την «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.» , τον Κωνσταντίνο Πέτσιο,  Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

-     Για  το «ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.   Α.Ε.», τον Θωμά Πιτούλη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Θεσπρωτίας

-     Για την  «ΑΝ.Ε.Θ.  Α.Ε.» τον Θωμά Πιτούλη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Θεσπρωτίας.

(απόφαση: 11/37/1-6-2011) 

2)      Έλαβε, κατά πλειοψηφία, απόφαση σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες, συνοπτικά, έχουν ως εξής:

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΦΠΑ (€)

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

1.

Τηλεοπτική διαφήμιση

39.400

9.062

48.462

2.

Ραδιοφωνική διαφήμιση

8.000

1.840

9.840

3.

Διαφήμιση στον έντυπο τύπο

20.500

4.715

25.215

4.

Δημιουργία εντύπου

8.000

1.840

9.840

5.

Διαφήμιση στο internet

20.000

4.600

24.600

6.

Δημιουργία & τοποθέτηση οπτικού υλικού στα αεροδρόμια Ακτίου και Ιωαννίνων

12.800

2.944

15.744

7.

Τοποθέτηση διαφημίσεων σε στάσεις αστικών λεωφορείων

39.600

9.108

48.708

8.

Ανάρτηση διαφημίσεων σε υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ

11.200

2.576

13.776

9.

Ανάρτηση διαφημίσεων σε λεωφορεία αστικού ΚΤΕΛ

14.600

3008,40

16.088,40

10.

Στοχευμένη εντυποδιανομή με προωθητική ομάδα

10.000

2.300

12.300

11.

Προώθηση του «Ηπειρώτικου πρωινού» Ενημερωτικές ημερίδες για τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου

10.000

2.300

12.300

12.

Συμμετοχή σε εκθέσεις

40.000

9.200

49.200

13.

Προβολή της Περιφέρειας σε τηλεοπτικές εκπομπές ψυχαγωγικού τύπου με τη μορφή διαγωνισμού

0

0

0

14.

Δημιουργική χρήση του Διαδικτύου για προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ:

234.100

53.843

287.943

(απόφαση: 11/38/1-6-2011) 

3)      Έχοντας υπόψη τις  εξελίξεις σχετικά με τη Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ», κατά πλειοψηφία:

  • Επαναβεβαιώνει τη θέση του να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και οποιαδήποτε αλλαγή υπαγορευτεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας, να γίνει με βάση το καταστατικό της εταιρείας για μεταβίβαση των μετοχών στους φυσικούς της φορείς. H «ΔΩΔΩΝΗ» αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της Ηπείρου, της κτηνοτροφίας, των παραγωγών και των εργαζομένων. Η υπεραξία της, ως πρότυπης , βιώσιμης επιχείρησης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για όλη την Ελλάδα,  βασίζεται στους ως άνω φορείς, που την στήριξαν και την στηρίζουν.  Η στάση της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας απαξιώνει την επιχείρηση και την αξία της. Η μετατροπή του κοινωνικού και συνεταιριστικού  χαρακτήρα της θα οδηγήσει σε απόγνωση και μαρασμό όλη την Ήπειρο και τους χιλιάδες κτηνοτρόφους. 
  • Αποφασίζει όπως ζητηθεί και επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ., -  στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις,   εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και των παραγωγών, – με τον κ. Πρωθυπουργό,  προκειμένου να μεταφέρουν την ως άνω θέση των φορέων για την «ΔΩΔΩΝΗ και το μέλλον της και  να ζητήσουν  να επαναβεβαιώσει τη θέση και δέσμευση που ανέλαβε και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός δύο φορές στα Ιωάννινα, για την γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»,  την  εγγύηση της πορείας της και την επαναφορά μετοχών στους φυσικούς φορείς,  ζητώντας  παράλληλα ενημέρωση για τα περαιτέρω σχέδια της Κυβέρνησης.
  • Η Περιφέρεια Ηπείρου στη συνέχεια θα αναλάβει να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των φορέων για την μεταβίβαση της γαλακτοβιομηχανίας στους μετόχους και τους παραγωγούς μέσω της εφαρμογής του καταστατικού.

(απόφαση: 11/39/1-6-2011)

4)       Έλαβε απόφαση έγκρισης Προϋπολογισμού 50.000,00 € για την επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση των ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου.

(απόφαση: 11/40/1-6-2011) 

5)      Δεν ενέκρινε επιμέρους τροποποιήσεις  του ισχύοντος πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του, που προτάθηκαν.

(απόφαση: 11/41/1 & 6-6-2011)

 

6)      Μετά από εκτενή συζήτηση για τα θέματα  Υγείας  στην Ήπειρο και προτάσεις για την αναδιάρθρωση και βελτίωση του Χάρτη Υγείας, αποφάσισε την  υποβολή προς το αρμόδιο Υπουργείο των  σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων που κατατέθηκαν.

(απόφαση: 11/42/1 & 6-6-2011)

Αποφάσισε,  εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω του επείγοντος του θέματος:

1) Την εκτέλεση των κάτωθι έργων:

Α) Αποκατάσταση αντλιοστασίου της υψηλής ζώνης Σκάλας  Φιλιατών, προϋπολογισμού 55.000,00 €  με Φ.Π.Α.

Β) Αποκατάσταση ζημιών στο Α4 αντλιοστάσιο Ροδοτοπίου, προϋπολογισμού   45.000,00 με Φ.Π.Α.

Για την ταχεία ολοκλήρωσή των παραπάνω έργων, θα υπογραφούν οι απαραίτητες  Προγραμματικές Συμβάσεις με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας ,τους Δήμους κ.λ.π. και θα τηρηθεί η διαδικασία του διαγωνισμού με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών, μέσω των Συλλογικών Οργάνων Ε.Δ.Ε.

(απόφαση: 11/43/1 & 6-6-2011)

2) Συμπλήρωσε την 2/5/31-1-2011 προηγούμενη απόφασή του, σχετικά με την έγκριση της  πρακτικής άσκησης των τελειόφοιτων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίησή της.

(απόφαση: 11/44/1 & 6-6-2011)