Σαβ20072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανάρτηση συνοπτικού πίνακα προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτάται ο συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,

όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 8/25/31-3-2011 απόφαση του Π.Σ., με Α.Δ.Α. 4ΑΓΡ7Λ9-Ι8.

 

Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Π.Η.pdf