Δευ25062018

Ενημέρωση:Δευ, 25 Ιουν 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 13ης/09-05-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-05-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13/09-05-2017
Αρ. Απόφασης / Θέμα
559. Έγκριση του από 02-05-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην Αετόπετρα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.
560. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα».
561. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το τρίμηνο Μάιος – Ιούλιος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
562. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 74.400,00 €, με Φ.Π.Α.
563. Έγκριση συμπλήρωσης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ και διόρθωση στοιχείων στη σχετική, αριθμ. 34/1816/09-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
564. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Οργάνωση και Ανάπτυξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων έτους 2017».
565. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 18-21/05/2017.
566. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Αυστριακών δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων στο πλαίσιο FamTrip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 22 έως 26-05-2017.
567. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συντήρηση και καταχώρηση παραγωγών και των προϊόντων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που είχε δημιουργηθεί με το υποέργο: «Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων αγροτών – παραγωγών και καταχώρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα» στο πλαίσιο του έργου: «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Αγροτών – Πωλητών και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου».
568. Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων» έτους 2017 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
569. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου / Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, Καράπαπα Ειρήνης, στην Αθήνα, από 14 έως 15 Μαΐου 2017, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νομιμότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στις 15-19 Μαΐου 2017.
570. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίμηνο Μάιος – Ιούλιος 2017.
571. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
572. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «RunGreece Ιωάννινα».
573. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αγωγών και υλικών άρδευσης πρασίνου στο Ε.Ο.Δ. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.
574. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το τρίμηνο Μάιος – Ιούλιος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
575. Έγκριση του από 25-04-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
576. Εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λογαρού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
577. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
578. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
579. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Άρτας, Ντζαμίλη Παναγιώτη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔ, από 08/05/2017 μέχρι 12/05/2017 με τίτλο «Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού ως εργαλείο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».
580. Έγκρισητου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα - Γλυκής και ΤΟΕΒ Παραμυθιάς», προϋπολογισμού € 63.000,00 με Φ.Π.Α.
581. Έγκρισητου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υδροδότηση Τ.Δ. Ραγίου Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 145.000,00 με Φ.Π.Α.
582. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, από 3 έως 4 Μαΐου 2017, στα Τρίκαλα και στον Βόλο, προκειμένου να παραβρεθεί, σε συνάντηση εργασίας με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Τρικάλων και Μαγνησίας ενόψει του συνεδρίου της ΕΝΠΕ, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
583. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικών υλικών για την αντιμετώπιση αναγκών του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
584. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
585. Έγκριση του Πρακτικού IΙ/03-05-2017 της Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένουτης κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
586. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
587. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών για την υλοποίηση του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
588. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανακατασκευή της ιστοσελίδας της Π.Ε. Πρέβεζας (www.preveza.gr) και τη μεταφορά του περιεχομένου της στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον.
589. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
590. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας και υπηρεσιών για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων της Π.Ε. Πρέβεζας.
591. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, Φάη Θεοφάνη, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο που διοργανώνεται από το Π.ΙΝ.ΕΠ. με θέμα: TRACES, από 22 έως 24 Μαΐου 2017.
592. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακη Μυρσίνης, στην Ρίγα της Λετονίας, από 27-05 έως 02-06-2017, για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου BTSF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα ANIMALDISEASECONTROL, και έγκριση των σχετικών δαπανών για την κάλυψη της μετακίνησης της υπαλλήλου, από Πρέβεζα Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη Πρέβεζα.
593. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή του κτιρίου της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων».
594. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
595. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ορθογώνιων αγωγών και τσιμεντοσωλήνων για την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Ιωάννινα –Βρυσοχώρι.
596. Ε.Η.Δ.Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΒΑΤΑΤΣΑ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
597. Ε.Η.Δ.Έγκριση του από 02-05-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόμου Άγιος Χαράλαμπος Κάτω Αθαμανίου - Άνω Καλεντίνη ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
598. Ε.Η.Δ.Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσηςτου έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων» προϋπολογισμού € 310.000,00 με ΦΠΑ.
599. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την μεταφορά αδρανών υλικών για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
600. Ε.Η.Δ.Συμβιβασμός δίκης που αφορά σε μίσθωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ακινήτου ιδιοκτησίας Χρύσανθου Κυριακόπουλου.
601. Ε.Η.Δ.Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α., βάσει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 40535/397/08-05-2017 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
602. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή γέφυρών μπέλεϋ της Περιφέρειας Ηπείρου.
603. Ε.Η.Δ.Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.
604. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια» για το έτος 2017.
605. Ε.Η.Δ.Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού» Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού, προϋπολογισμού € 16.000,00 με ΦΠΑ.