Κυρ27052018

Ενημέρωση:Παρ, 25 Μαϊ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ/17-05-2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η.

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 17-05-2017, λήφθηκε γνωμοδότηση για το εξής θέμα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πρακτικό αριθμ. 04/17-05-2017
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

59. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, α/α 5) για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με τίτλο «ENJOY LICHNOSBAY VILLAGE HOTEL AND APARTMENTS», δυναμικότητας 450 ατόμων (120 θέσεις,22 οικίσκοι), εγκατεστημένο στη θέση «Λύχνος» του Δ. Πάργας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ENJOY LICHNOSBAY VILLAGE HOTEL AND APARTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».