Σαβ26052018

Ενημέρωση:Παρ, 25 Μαϊ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 17ης/07-06-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 07-06-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17/07-06-2017
Αρ. Απόφασης / Θέμα

736. Έγκριση του από 29-05-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΠΕ Φ500 PN 12,5Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα) του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού 55.911,00 € με Φ.Π.Α.
737. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
738. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
739. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00με Φ.Π.Α.
740. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 28-08-2017.
741. Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΥΑΙ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)».
742. Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)».
743. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση για την προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας (προβολή παραδοσιακών προϊόντων, πολιτιστικών δράσεων και τουρισμού) που διοργανώνεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας, το διάστημα 17-18/6/2017.
744. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση προβολής της ελληνικής γαστρονομίας με τίτλο CulinarySummerFestival 2017 που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας το διάστημα 23-25/6/2017.
745. Έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία Κινέζων αξιωματούχων, κατά την επίσκεψή τους στην Ήπειρο στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Jilin της Κίνας, με πρωτοβουλία του Ελληνο-Κινεζικού Συνδέσμου.
746. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Γερμανών δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων στο πλαίσιο FamTrip (ταξίδι εξοικείωσης) για την προβολή του μονοπατιού EPIRUSTRAIL, το διάστημα 15-19/6/2017.
747. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.).
748. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με το ΚΕΘΕΑ, κατά των ναρκωτικών και έγκριση σχετικών δαπανών.
749. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
750. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Σταμούλη Λαμπρινής, στο Τορίνο της Ιταλίας, για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «FoodHygieneandFlexibility», το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 12-16 Ιουνίου 2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αυτής προς και από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
751. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Χαρίση Θεοδώρας και Μαγγιώρου Βασιλείου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 22 και 23-06-2017.
752. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων μηνός Ιουνίου 2017, των υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
753. Έγκριση συμπλήρωσης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα γονέωντου άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ, για το διάστημα από 01-03-2017 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
754. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 25-04-2017, για την αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων-χιονοπτώσεων στην επαρχιακή οδό Ελατοχώρι - Βοβούσα και στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες – Γρεβενίτι - Φλαμπουράρι του Δήμου Ζαγορίου, στην επαρχιακή οδό Λίμνη Πηγών Αώου - Χρυσοβίτσα και στην επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη Ανατολική, του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Ζίτσα – Σακελλαρικό - Λίθινο του Δήμου Ζίτσας, στην επαρχιακή οδό Άγιος Ανδρέας - Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης και στην 2η επαρχιακή οδό προς Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 35703/2122/25-04-2017απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 12/520/28-04-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
755. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
756. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο Αθαμάνιο – Θεοδώριανα ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
757. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
758. Έγκριση του 1ου ΣΠ (υπερβατικός) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε.Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
759. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας – φορτωτής – φορτηγό κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών: α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δένδρων, αποχιονισμός, μεταφορά και ρίψη άλατος απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων κ.λ.π.) από 19-02-2017 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 752/20-02-2017 / Φ.300.09.ΜΙΜΟ / ΑΔΑ: 605Ω7Λ9 - ΖΨ5 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
760. Έγκριση ανάκλησηςαποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας.
761. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
762. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από το «Πρόγραμμα Τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017» της Π.Ε. Άρτας.
763. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, καθώς στα πλαίσια της αρ. οικ. 1044/20-03-2017 Διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
764. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
765. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 42/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
766. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
767. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Αλεξίου Παύλου, στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τoυ σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διοίκηση μέσω στόχων», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ - ΙΝΕΠ και θα διεξαχθεί από 19 έως 22-06-2017.
768. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 13 και 14-03-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α) αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου από Σαγιάδα προς Τελωνείο Μαυροματίου λόγω κατολισθήσεων – καταπτώσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και β) άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Φιλιατών (Γυρομέρι), σύμφωνα με την αριθμ. 21161/1199/13-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 8/332/21-03-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
769. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 03-04-2017 για επείγουσες επεμβάσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων (καθαρισμός οδών, αποκατάσταση ζημιών, καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση πρασίνου κλπ) σύμφωνα με την αριθμ. 28999/1640/03-04-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 11/510/12-04-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
770. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
771. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 28-02-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης του ποταμού Αρέθονα από πεσμένα δένδρα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας», στην κοίτη του ποταμού Αρέθονα (περιοχή Καστροσυκιάς), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 21894/508/15-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 8/350/21-03-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
772. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2017-2018», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
773. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017, για την πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού Δακοκτονίας.
774. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κονταξή Σπυριδούλας και Μιχάλη Σταύρου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 22 και 23-06-2017.
775. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
776. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
777. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή οργάνου GPS, την ετήσια συνδρομή σε δορυφορικό δίκτυο καθώς και τη συνδρομή κάρτας internet για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
778. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (2ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο στην Πρέβεζα).
779. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (35ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας).
780. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων.
781. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
782. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», προϋπολογισμού 93.200,00 € με Φ.Π.Α.
783. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Αποκατάσταση οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Τ.Κ. Λαγκάδας Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 10-08-2017.
784. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες λοιπών κτιρίων Περιφερείας Ηπείρου.
785. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της νομικήςεκπροσώπησης σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
786. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση της Τελετής Παράδοσης - Παραλαβής Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής» της ΕΛΕΠΑΠ.
787. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, από 5 έως 7Ιουνίου 2017, στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραβρεθεί, σε συνάντηση εργασίας εκεί χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες για την προετοιμασία της 1ηςθεματικής συνάντησης των χωρικών Αντιπεριφερειαρχώνκαι έγκριση των σχετικών δαπανών.
788. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης της μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, για αντικατάσταση λαμπτήρων και συντήρηση φωτιστικών στο 1οχλμ περιφερειακής οδού Ηγουμενίτσας και από την διασταύρωση Νέας Σελεύκειας μέχρι τον Παραπόταμο.
789. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την συμμετοχή τηςΠ.Ε. Θεσπρωτίας, στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2017 στην Ηγουμενίτσα.
790. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση εκδήλωσης (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, PrevezaCup 2017).
791. Ε.Η.Δ. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόμου Άγιος Χαράλαμπος Κάτω Αθαμανίου - Άνω Καλεντίνη ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
792. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού €35.000,00 με ΦΠΑ.
793. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 13 έως 15-06-2017, προκειμένου να παρευρεθεί στη θεματική συνάντηση με θέμα: «Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση: Υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις στο πλαίσιο διαλόγου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-6-2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.) και έγκριση των σχετικών δαπανών.