Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση 7ης/31-7-2017 συνεδρίασης Π.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), καλείστε να προσέλθετε στις 31/7/2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., σε   κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα συζήτησης το εξής:

«Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος  -  Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση  στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά το σχολικό έτος 2017-18»

<Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα,  λόγω αποκλειστικής  προθεσμίας στην έκδοση της  απόφασης>