Δευ21082017

Ενημέρωση:Παρ, 18 Αυγ 2017 1pm

Πρόσκληση 7ης/31-7-2017 συνεδρίασης Π.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), καλείστε να προσέλθετε στις 31/7/2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., σε   κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα συζήτησης το εξής:

«Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος  -  Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση  στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά το σχολικό έτος 2017-18»

<Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα,  λόγω αποκλειστικής  προθεσμίας στην έκδοση της  απόφασης>