Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πίνακας αποφάσεων 7ης/31-7-2017 επείγουσας Συνεδρίασης Π. Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης /31-7-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην κατεπείγουσα συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε το μοναδικό θέμα που έλαβε αριθμό απόφασης 36  έτους 2017:

Θέμα μόνον: «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος  -  Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση  στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά το σχολικό έτος 2017-18»

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε ομόφωνα, την  ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018, για συνολικό αριθμό σαράντα (40)μαθητευόμενων και από τις τρεις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. - Ι.Ε.Κ.), κατανεμημένο στις Π.Ε. σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών αυτών  (αριθμ. απόφασης: 7/36/ 31-7-2017)

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ –ΚΟΙΛΙΑ)

Αντιπρόεδρος του Π.Σ.