Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Υποβολή προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

Βρείτε την περίληψη της πρόσκλησης εδώ.

H πρόσκληση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ ΕΠ ΠΗ) www.peproe.gr και του EΣΠΑ www.espa.gr.