Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 24ης/09-08-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-08-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 31-07-2017 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 24/09-08-2017
Αριθμός Απόφασης  /  Θέμα
1178. Έγκριση του από 01-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 54.800,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)».
1179. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
1180. Έγκριση Α’ Τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000.
1181. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για υλοποίηση του υποέργου «Άμεση προστασία οικίας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας στο ύψος του Παραποτάμου» προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ.
1182. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων και στο επαρχιακό δίκτυο που καταλήγει σε αυτή».
1183. Έγκριση του από 27-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Ιτέα – Τρίστενο και αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 80.650,00 με Φ.Π.Α.
1184. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού € 200.000,00 με Φ.Π.Α.
1185. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Οδού Δέμα - Μπουραζάνι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2017.
1186. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου Καλπακίου και Αρίστης».
1187. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1188. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
1189. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου.
1190. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης με την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κονίτσης «Το Κεράσοβο».
1191. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Ιωαννίνων.
1192. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.
1193. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών και σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ για την αντικατάσταση εξωτερικού και τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δήμου Μετσόβου».
1194. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Λαγκάδας Κόνιτσας».
1195. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 14/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (σχετική η αριθμ. 16/692/26-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
1196. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μισθοδοσία υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως 31/12/2017.
1197. Έγκριση του Πρακτικού Ι/01-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA 2017» συνολικού προϋπολογισμού € 58.000,00 με ΦΠΑ.
1198. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1ο Φεστιβάλ Τοπικής Γαστρονομίας και παραδοσιακών προϊόντων στα Κούρεντα στις 11-08-2017.
1199. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή επικίνδυνων δέντρων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας».
1200. Έγκριση του από 20-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων και ΠΕ Θεσπρωτίας έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 18.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
1201. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης στη Γέφυρα Γκολφαρίου Αχελώου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
1202. Έγκριση ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης - αποκατάστασης γέφυρας μπέλεϋ Κορωνησίας (θέση Μαγκλάρα)», στην Π.Ε Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης 21.080,00 € με ΦΠΑ, βάσει του από 19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
1203. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Εργασίες υπαίθρου & γραφείου για τη σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου οδοποιίας σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Δαφνωτή - Άγναντα», προϋπολογισμού δαπάνης € 20.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει του από 03-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
1204. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Άρτας – Ευρυτανίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση)».
1205. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ένωση Αποδήμων Σεβαστού στην «6η Αλλωνιάδα» που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 11-12-13 Αυγούστου 2017 στο Σεβαστό Παραμυθιάς.
1206. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) αμορτισέρ για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία του φρενομέτρου, για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1207. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας (συντήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 90001: 2008, διακρίβωση των εγκαταστημένων μηχανημάτων, εγκατάσταση και συντήρηση προγραμμάτων (SOFTWARE), απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων, ετήσια συντήρηση των εγκαταστημένων μηχανημάτων).
1208. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διάνοιξη των αγωγών αποχετευτικών σωληνώσεων κεντρικού εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Διοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1209. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας κλειδαριάς αυτόματης πόρτας για το Διοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1210. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1211. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
1212. Έγκριση ανάθεσης της επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας και προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
1213. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.
1214. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (10ο Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη στάνη στα Χειμαδιά).
1215. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (5οι «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες Δρόμου).
1216. Έγκριση του από 26-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 18.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
1217. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 26-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και αντιμετώπισης της υγρασίας στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καπεσόβου», προϋπολογισμού € 76.800,00,00 με Φ.Π.Α.
1218. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας-Μαυροματίου».
1219. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 35/1861/21-12-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2017.
1220. Ε.Η.Δ. Ματαίωση του διαγωνισμού και ανάκληση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 25.000.000,00 € με Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017).
1221. Ε.Η.Δ. Ματαίωση των διαγωνισμών και ανάκληση των όρων των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας, των έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων Α) «Βελτίωση - συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α. και Β) «Προστασία Οδού και Αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017).
1222. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Τ.Κ Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Μάρε)», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
1223. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή Γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», προϋπολογισμού € 57.500,00 με ΦΠΑ.
1224. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών – επισκευή οχημάτων ασθενοφόρων για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του ΕΚΑΒ – 7ης Περιφέρειας Παραρτήματος Ιωαννίνων.
1225. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 2017).
1226. Ε.Η.Δ. Ματαίωση διεξαγωγής ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 37 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’ 102/25-07-2017).
1227. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθμισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 146.104,82 € με ΦΠΑ.
1228. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την μετάταξη υπαλλήλων στην Π.Ε. Άρτας.
1229. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
1230. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
1231. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης (9ο Acheron River Party).
1232. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετάταξη υπαλλήλου στην Π.Ε. Πρέβεζας.
1233. Ε.Η.Δ. Έγκριση επιδότησης για μεταφορά μαθήτριας χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας, από Σεπτέμβριο 2016 μέχρι Ιούνιο 2017.
1234. Ε.Η.Δ. Έγκριση κατανομής πίστωσης σε βάρος του υποέργου της ΣΑΕΠ 030 με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων ΠΕ Ιωαννίνων» (συμπληρωματική δαπάνη σε βάρος του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 Έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου, σχετική η αριθμ. 21/987/10-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).