Τρι17072018

Ενημέρωση:Παρ, 13 Ιουλ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 26ης/05-08-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 25-08-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 17-08-2017 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 26/25-08-2017
Αρ. Απόφασης / Θέμα
1. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης «Λυρική Παμβώτις 2017» που διοργανώνει η Εταιρία Λογοτεχνών & Συγγραφέων Ηπείρου στις 26-08-2017.