Δευ18022019

Ενημέρωση:Δευ, 18 Φεβ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση αποφάσεων της 27ης/01-09-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 01-09-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-08-2017 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 27/01-09-2017
Αρ. Απόφασης / Θέμα
1263. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1264. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
1265. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση E.O. Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
1266. Έγκριση του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση – Προστασία βάθρων Γέφυρας Αβαρίτσας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
1267. Έγκριση του 2ου/25-08-2017 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 54.800,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων - Κοζάνης και Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων - Πηγών Αώου - Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)»και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1268. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού € 80.000,00με Φ.Π.Α.
1269. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/28-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
1270. Κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α.
1271. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 29-10-2017.
1272. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνωνγια την «Άμεση προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό δίκτυο του πρώην Δήμου Εγνατίας».
1273. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνωνγια την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Δωδώνης».
1274. Απόφαση επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ/06-06-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου -Καταβόθρας- Ελευθερίου» προεκτιμώμενης αμοιβής 369.930,92€ (χωρίς Φ.Π.Α).
1275. Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89737/736/30-08-2017 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
1276. ΑΠΟΣΥΡΣΗ του ΘΕΜΑΤΟΣ: Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ασβεστοχώρι – Κόντσικα – Περάτη - Πετράλωνα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
1277. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού εισόδου – εξόδου γέφυρας Δροσοπηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
1278. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος - Λύγγος», προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ.
1279. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
1280. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Σιρράκου -Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.
1281. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς Μελιγγούς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
1282. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00.
1283. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», προϋπολογισμού € 105.000,00.
1284. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου, μέχρι την 30-11-2017.
1285. Έγκριση του Πρακτικού I/25-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 353.780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “ProjectDevelopmentServicesforEfficientEco-FriendlyTransportation, PublicLightingandBuildingsintheRegionofEpirus, Greece”.
1286. Έγκριση του 2ου/28-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
1287. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων που ήταν σε ισχύ την 30η-06-2016 και παρατάθηκαν έως 30-06-2017, καθώς και συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30-06-2017, έως 31-12-2017 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων.
1288. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 15-07-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες-χαλαζοπτώσεις) στην επαρχιακή οδό Ραφταναίοι-Πράμαντα, στην επαρχιακή οδό Μιχαλίτσι-Χουλιαράδες και στην επαρχιακή οδό Καλαρρύτες-Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στην επαρχιακή οδό Δερβίζιανα-Σενίκο, στην επαρχιακή οδό Αρτοπούλα-Άγιος Ανδρέας και στην επαρχιακή οδό Κοπάνη-Δερβίζιανα του Δήμου Δωδώνης, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων (θέση Μπαλντούμα) στην επαρχιακή οδό Κράψη-Ανατολική, στην επαρχιακή οδό Λίμνη Πηγών Αώου-Φλαμπουράρι και στην επαρχιακή οδό Ανήλιο-όρια Νομού του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Λαγκάδα του Δήμου Κόνιτσας, στην επαρχιακή οδό Βρυσοχώρι-Σκαμνέλι, στην επαρχιακή οδό Λεπτοκαρυά-Δόλιανη και στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες-Ασπράγγελοι του Δήμου Ζαγορίου και στην επαρχιακή οδό Καλπάκι-Παρακάλαμος του Δήμου Πωγωνίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 71195/4315/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 22/1093/19-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
1289. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 22-07-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Κοσμηρά - Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 74821/4548/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 23/1123/31-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
1290. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
1291. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και της γαστρονομίας της Περιφέρειας στην Άρτα το διάστημα 8-10/9/2017.
1292. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της συνάντησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών, στην Ήπειροτο διάστημα 7-11/9/2017.
1293. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του μονοπατιού EpirusTrail.
1294. Έγκριση μετάβασης του Ηλία Γκαρτζονίκα, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Πεκίνο 7-14/9/2017, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 8-13/9/2017, με πρωτοβουλία του NGO friendship association και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1295. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Κέρκυρα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση μεταξύ των Ελληνικών περιφερειών και της Περιφέρειας της Απουλίας (Ιταλία) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020” στις 28 και 29-08-2017.
1296. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
1297. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον 11ο Γύρο Λίμνης, 16 & 17/09/2017.
1298. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών.
1299. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Ιωαννίνων.
1300. Έγκριση δαπάνης για την χρήση ακινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου, ιδιοκτησίας Χρύσανθου Κυριακόπουλου για το διάστημα 01/11/2016 έως 31/05/2017.
1301. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1302. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
1303. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
1304. Έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
1305. Απόφαση για τη μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 159 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση δικαστικήςαπόφασης.
1306. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, οι οποίες ήταν σε ισχύ την 30-06-2017.
1307. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1308. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Άρτας.
1309. Έγκριση ανάθεσης για την συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1310. Έγκριση ανάθεσης παροχής υδραυλικών υπηρεσιών και προμήθειας ειδών υγιεινής για την αντικατάσταση και τοποθέτησής τους, την αποκατάσταση των ζημιών εντός του κτιρίου του Διοικητηρίου, την απόφραξη και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και των αποχετευτικών του σωληνώσεων, τον καθαρισμό των φρεατίων εξωτερικού χώρου όμβριων υδάτων και λυμάτων, καθώς επίσης και την αντικατάσταση ειδικού εξαρτήματος στην αντλία (γεωθερμίας).
1311. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 19-08-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 85617/5329/21-08-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω πυρκαγιών και υψηλών θερμοκρασιών.
1312. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
1313. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1314. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Σύλλογο Βλάχων Θεσπρωτίας, της διεξαγωγής κολυμβητικών διαδρομών ανοικτής θαλάσσης “IONIANEXPLORERS – OpenWaterRaces” στα Σύβοτα Θεσπρωτίας.
1315. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1316. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Τράπεζα EUROBANK.
1317. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 11α επαρχ. Οδού (Αγ. Γεώργιος - Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ.
1318. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
1319. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υποέργο: "Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ.
1320. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την επισκευή των συσκευών μηχανοργάνωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
1321. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (5οι «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες Δρόμου).
1322. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τους αριθμ. πρωτ. Φ.301/311/19-07-2017 & Φ.301/312/19-07-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 19-07-2017, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης αναχώματος στον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου – Γλυκής και β) καθαρισμού ρέματος Καρυδά λόγω πλημμυρικών φαινομένων από έντονες βροχοπτώσεις.
1323. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Λεόπουλου Παύλου μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος, με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9994, για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2017.
1324. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Αικατερίνης, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠαπό 4 έως 6-10-2017.
1325. Ε.Η.Δ.Έγκριση του 2ου/ 31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α.
1326. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίαςκάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
1327. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2017 ανοιχτής διαδικασίαςκάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
1328. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Καρυών», προϋπολογισμού 25.000,00 με Φ.Π.Α.
1329. Ε.Η.Δ.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ελατοχώρι – Μακρίνο», προϋπολογισμού € 60.500,00 με Φ.Π.Α.
1330. Ε.Η.Δ.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Δραγοψά - Πολύλοφος», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
1331. Ε.Η.Δ.Απόφαση επί της άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή και εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου κατά του περιεχομένου της εν λόγω ανάρτησης.
1332. Ε.Η.Δ.Έγκριση μετακίνησης του Γρηγορίου Βαγγελίδη, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Μπολόνια της Ιταλίας από 11 έως 13-09-2017 για την παρακολούθηση σεμιναρίου για τους Επικεφαλής Εταίρους των Έργων (LP Seminar) για την εκκίνηση των διαπραγματευτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg “ADRION 2014-2020” και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1333. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Ιωάννας Ζαρκάδα, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 18 έως και 21-09-2017, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών».
1334. Ε.Η.Δ.Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ έως την 30-06-2017.
1335. Ε.Η.Δ.Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 89967/3690/30-08-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης της αρ. 38658/1761/5-5-2016 σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι από 1-9-2017 έως 22-11-2017 και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης.
1336. Ε.Η.Δ.Έγκριση μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018, με δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.) και με παροχή του αναλογούντος επιδόματοςτου άρθρου 3 παρ. 1β της με αριθμ. 24001/2013 Κ.Υ.Α.
1337. Ε.Η.Δ.Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που ήταν σε ισχύ την 30η-06-2016 και παρατάθηκαν έως 30-06-2017, καθώς και συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30-06-2017, έως 31-12-2017.
1338. Ε.Η.Δ.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με υπέρβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» αναδόχου: Γεωργίου Μπρουντζά.
1339. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Οδού Λούτσας – Κουκουλίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 70.000,00 με Φ.Π.Α.
1340. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α.
1341. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Μουζακαίους», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α.
1342. Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α.
1343. Ε.Η.Δ.Έγκριση μίσθωσης υδροφόρων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 31-08-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για μεταφορά νερούσε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την παρατεταμένη ανομβρία που επικρατεί στον Νομό διότι αυτές που διαθέτει ο μηχανικός εξοπλισμός της Περιφέρειας, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
1344. Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
1345. Ε.Η.Δ.Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3361/31-08-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης των συμβάσεων με τους αναδόχους του αριθ. οικ. 3417/07-08-2015 ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, με άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (τρίμηνη παράταση), όπως αυτές ισχύουν στις 31-08-2017 για χρονικό διάστημα από 1-9-2017 έως 30-11-2017.
1346. Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση εισφορών προς το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας.