Τετ18072018

Ενημέρωση:Τετ, 18 Ιουλ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ/15-09-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η.

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15-09-2017, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πρακτικό αριθμ. 07/13-07-2017
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

111. Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017.
112. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως ,Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά Κόνιτσας» προϋπολογισμού 86.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
113. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια μετασχηματιστή ισχύος 500KVA, 20/0,4KV,πυκνωτών αντιστάθμισης για την αποκατάσταση του υποσταθμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης» προϋπολογισμού 16.864,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
114. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τoυ Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Ψηφιοποίησης Ακτινογραφιών » προϋπολογισμού 14.900,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
115. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάκληση προηγούμενων αριθμ. 5 / 61, 62, 63, 64 / 13-6-2017 αποφάσεων της Επιτροπής για σύναψη τεσσάρων διακριτών προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν τις εργασίες διαμόρφωσης στη Δυτική Νεκρόπολη Αμβρακίας και Έγκριση σύναψης νέας ενιαίας Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης στη Δυτική Νεκρόπολη Αμβρακίας» προϋπολογισμού 78.100,00 € (με ΦΠΑ) ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
116. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού» προϋπολογισμού 8.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
117. Εγκρίθηκε ομόφωνα η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την Πράξη:«Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», ως προς την προσθήκη υποέργου με τίτλο: «Σύνδεση αντλιοστασίου με δίκτυο ΔΕΗ».
118. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου:«Διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών και λειτουργία του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτων», και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
119. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου «Αναστύλωση – επισκευή οικίας Μπούση και πηγαδιών στον Ιερό Χώρο του Σουλίου», προϋπολογισμού 200.000,00 € και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
120. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών χειμάρρου στη θέση ¨Τσίρκα¨ της Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 45.000,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
121. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου:«Αποκατάσταση γηπέδου 5χ5 του Δ.Δ. Συβότων Ηγουμενίτσας (Προμήθεια Υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΓνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα10η ,α/α 1): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491 MW , στο ρέμα «Σαλτσίρεμα», στην Τ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΥΔΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ Ο.Ε.
122. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση της δυναμικότητας από 10.590 πτηνά πάχυνσης σε 38.000 πτηνά , ήτοι 152 Ι.Ζ.), η οποία λειτουργεί στο αγροτεμάχιο αρ. 461 , διανομής αγροκτήματος Κάτω Λαψίστας του Δ. Ζίτσας , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κ.Νικόλαος Παπανικολάου».
123. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», και κωδικό αριθμό θέσης “3006040”, του Δ. Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
124. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθμιση και λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ», του Δήμου Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
125. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», και κωδικό αριθμό θέσης “3006039”, του Δ. Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
126. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2 ) του έργου: « Υφιστάμενη μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Σκαφιδάκι», Όρμου Πωγωνίτσας, Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.»
127. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η):«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης , εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Αμπελιάς του Δήμου Ιωαννιτών».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Σπυρίδωνας Μπούκας
128. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου:«Διαγνωστικές- διερευνητικές εργασίες και μελέτες αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοσελίου Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 86.800,00 € (με ΦΠΑ). ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
129. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου:«Διαγνωστικές- διερευνητικές εργασίες και μελέτες αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Διχουνίου» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ). ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
130. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου:«Διαγνωστικές- διερευνητικές εργασίες και μελέτες αποκατάστασης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στον οικισμό Πάδες Κόνιτσας» προϋπολογισμού 71.920,00 € (με ΦΠΑ). ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
131. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε για το έργο (κατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 18.928 (ήτοι 126 ισοδύναμα) πατρογονικών ορνίθων, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Δροσοχωρίου, Δ. Ιωαννιτών, Π. Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».
132. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου ανανέωσης-τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), Γ.Γ.Π.Η. του έργου(υποκατηγορίας Α2 , ομάδας 7ης, α/α 1) που αφορά στην πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 20.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, βάθους 60 μ, εγκατεστημένη στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Τ.Κ. Γαβριά, του Δ. Αρταίων, ως προς τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (εναρμόνιση με την ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354/ Β΄/ 8-3-2011). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Τζιομάκης Φώτιος.
133. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 6): « Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», της Τ.Κ. Βαβουρίου, του Δ.Ε. Φιλιατών, του Δ. Φιλιατών Π. Ε. Θεσπρωτίας , με κωδικό ονομασίας «242 2007 ΚΡΥΟΝΕΡΙ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.».
134. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1) του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 πτηνών, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», της Τ. Κ. Ρωμιάς του Δ. Ζηρού, Π. Ε. Πρέβεζας (υπαγωγή στην οδηγία IED). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε.»
135. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 2 & ομάδα 4η, α/α 22): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , από καύση βιομάζας (βιοέλαια- βιορευστά), ισχύος 1 MW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ο.Τ. 26»- Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας, Τ.Δ. Γκρίκς, Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας (ως προς την αύξηση ισχύος από 500 KW σε 1000 KW). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ».
136. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε για το έργο (κατηγορία Α2, ομάδα 1η): «Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο-κόμβος Βογιάνου, ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.
137. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 3η, α/α 2): «Προβλήτα φόρτωσης – εκφόρτωσης αδρανών στη θέση τσιμέντα Ηγουμενίτσας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.).
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
138. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα για το έργο: «Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού- κίνησης αντλιοστασίου Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα ( Προμήθεια)», προϋπολογισμού 14.942,00 ευρώ (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης..
139. Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση του Δήμου Ζηρού που αφορά καθορισμό θέσεων για άσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Ζηρού.