Τρι25092018

Ενημέρωση:Τρι, 25 Σεπ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 9η/08-11-2017 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

                                                                         ==============

Σας  καλούμε στις οκτώ (8) του μηνός  Νοεμβρίου  έτους  2017,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14.15, στην ανοικτή ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 8ης/22-9-2017 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2017.

            (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

  1. Συζήτηση σχετικά με τα διόδια στους οδικούς άξονες.

           (εισήγηση: η παράταξη ΑΡ.Π.Η.)

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.       

 

                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ