Τρι25092018

Ενημέρωση:Τρι, 25 Σεπ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 10η/08-11-2017 Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

                                                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                            ============

Σας  καλούμε στις οκτώ(8) του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2017,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:30, στην  ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2018  της Περιφέρειας Ηπείρου »

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                       

                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ