Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση- Πρόσκληση Π. Σ., εκτός διαβούλευσης επί της τροποποίησης Μ. Π. Ε. του έργου:«Ιόνια Οδός: τμήματα Κουβαράς- Κομπότι και Φιλιππιάδα–Ιωάννινα » "ΕΥΔΕ/ Ε.Π. Κ. & Δ.Ε."

Η δημοσίευση έγινε σε τρεις εφημερίδες ("ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ","ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ", " Η ΠΡΕΒΕΖΑ")

αφού το έργο υφίσταται στα διοικητικά όρια και των τριών Π.Ε.Άρτας,Ιωαννίνων, Πρέβεζας.Ανακοίνωση-πρόσκληση_Π.Σ._τ.τ.4957.pdf