Παρ14122018

Ενημέρωση:Παρ, 14 Δεκ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση Αποφάσεων 9ης /21-12-2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 21-12-2017, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Πρακτικό αριθμ. 09/21-12-2017
Αριθμός Απόφασης – Θέμα
173. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείυ Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
174. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Τ.Κ. Κουκουλίου ( Β Φαση)» προϋπολογισμού 247.340,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
175. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης» προϋπολογισμού 180.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
176. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκαμνελίου» προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
177. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – απεντόμωση ξυλόγλυπτου τέμπλου και των εικόνων του τέμπλου του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
178. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας και της Ιερός Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ξυλείας για την αισθητική αναβάθμιση του γυναικωνίτη του Ι.Ν Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Φιλοθέη Άρτας» προϋπολογισμού 10.300,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
179. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού Μουσείου Βίτσας» προϋπολογισμού 20.000. 00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
180. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε> Πρέβεζας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΠΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΠΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018», προϋπολογισμού 45.000. 00 € και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του ερευνητικού προγράμματος.
181. Εγκρίθηκε ομόφωνα η η τροποποίηση της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ. Ε. I.) Ηπείρου - Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών για το έργο: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου», ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 31-10-2018.
182. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τροποποίηση της από 25-10-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου , και των Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης και 2Πς Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την πράξη: « Επέκταση και μετατροπή υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 12.348.205,36 € με ΦΠΑ).
183. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου για την προμήθεια «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης στην Τ.Κ. Φραγκάδων του Δήμου Ζαγορίου (προμήθεια σωλήνων)» προϋπολογισμού 6.851,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
184. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την προμήθεια «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοχωρίου και ελέυθερο πλέγμα επένδυσης πρανών» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
185. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Μετσόβου για την προμήθεια «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (Φ110,125,160) και υδραυλικών υλικών για την αποκατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Μαυροβούνιου του Δήμου Μετσόβου» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας
186. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής για την προμήθεια «Προμήθεια γενικού διακόπτη Μ.Τ. SF6 -630Α- 24KV αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Αμμουδιάς και καλωδίων - ακροκιβωτίων- ασφαλειών (Μ.Τ.) - διακόπτη ισχύος 1000Α - πίνακα αντιστάθμισης στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής» προϋπολογισμού 23.808,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
187. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς για την προμήθεια «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων Q=550m3/h,Hm=70 και αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
188. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Αάμαρης για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων Q=960pr3/h, Ηητ=9 ΜΥΣ και ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίου αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Αάμαρης» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
189. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10Π , α/α 05): « Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά- βιοέλαια, ισχύος 0,5 MW , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « τεμ. 457-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΑΣ» της Τ.Κ. Μαρίνας του Δ. Ηγουμενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία:«Κ[Μ_ ENERG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΑΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
190. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης, (ήτοι 1601.Ζ), στη θέση «Νεγρέσι», της Τ.Κ. Νεγρέσι της Δ.Ε. Ξηροβουνίου, του Δ. Αρταίων (υπαγωγή στην οδηγία IED)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θεόδωρος Γεωργαγγέλης.
191. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10Π, α/α 6, 6Β, 6Γ, 11 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο Ο.Τ. 2Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « BIOENERSY PLANTS Μ.I.Κ.Ε.».
192. Γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 6 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο Ο.Τ. 6Α της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « KIEFER ΤΕΚ Ε.Π.Ε».
193. Γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η, α/α 11 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου η της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.».
194. Γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4\ α/α 11 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 ΜW, στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « BIOKOMPOST ENERGY Μ.Ι.Κ.Ε».
195. Γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία A2, ομάδα 10η, α/α 6α, 6β, 6γ ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΒΙΟΜΕΤΗΑΝΕ Μ.Ι.Κ.Ε.»