Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρόσκληση για την 3η/24-01-2018 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

την 24-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 17-01-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2017 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 17-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Καρυών», προϋπολογισμού 25.000,00 με Φ.Π.Α με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση πλατάνων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στην περιοχή των Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων και απόφραξη της γέφυρας στην περιοχή Παρακαλάμου από την πτώση πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά τις πρόσφατες πλημμύρες».
 4. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσίας για επανατοποθέτηση δύο αυτόνομων προσβάσεων ατόμων με κινητά προβλήματα στη θάλασσα».
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων επαρχιακής οδού Γέφυρα Πλάκας - Ραφταναίων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Πετροβούνι θέση “Τσίμοβο”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση διενέργειας δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών της Εκπαίδευσης Ιωαννίνων (Α/θμια, Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας & Δ/θμιας, Φυσική Αγωγή, Μισθοδοσία Α/θμιας & Δ/θμιας) και παράταση της υπάρχουσας μίσθωσης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2018.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 11. Απόφαση για τη μή άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 152/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων.
 12. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, της κ. Ελένης Ξενάκη, Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το χρόνο που αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα και νυν συνταξιούχου.
 13. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-01-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 5715/209/17-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις-παγετοί, βροχοπτώσεις) στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων κλπ).
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την επισκευή ΤΟΛ στο εργοτάξιο της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επενδεδυμένης τάφρου απορροής ομβρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού Μετσόβου – Ανθοχωρίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού 54.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών Δ.Δ. Καταβόθρας (προμήθεια υλικών)».
 17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 19. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β’ φάση)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 44/2156/27-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 20. Έγκριση ανάθεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για κατεπείγουσες εργασίες άρσης προσχώσεων στην παλαιά γέφυρα Άρτας» της Π.Ε. Άρτας, βάσει του από 19-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
 21. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Κούρτη  Γεωργίου, στην Λάρισα, από 28-01-2018 έως και 02-02-2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που διοργανώνεται από το  ΙΝΕΠ, από 29-01-2018 μέχρι 02-02-2018.
 22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για τη Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έτος 2018.
 23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση κατάθεση αίτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, για λύση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.
 26. Έγκριση κατάθεση αίτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, για λύση της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε.», κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.
 27. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης πολυετών υποχρεώσεων, οφειλών, λειτουργικών δαπανών και οδοιπορικών Α’ τριμήνου 2018 της Π.Ε. Άρτας.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επιστροφή καταβληθέντος ποσού  από το Δήμο Αρταίων  για  την πληρωμή λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 2012.