Τρι19022019

Ενημέρωση:Τρι, 19 Φεβ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εταιρείας Παναγιώτη Α.Παπαδόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005)

Η Εταιρεία Παναγιώτη Α.Παπαδόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε με έδρα Ασφάκα Ιωαννίνων.., ΑΦΜ 999041812 ΔΟΥ Ιωαννίνων με νόμιμους εκπροσώπους Αθανάσιο Παπαδόπουλο, υπέβαλλε στις 25/1/2018 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου την αρ. πρωτ. 182 αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Η εταιρεία είναι κάτοχος επίσης της / των αρ.108/17-1-2018 /Φ14.1123άδειας / αδειών του Ν. 3054 /2002.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221 Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.